Zabiegi po zdrowie

Oddychanie przez usta u dzieci

mgr fizjoterapii Sandra Osipiuk-Sienkiewicz

Centrum Rehabilitacji Fizjo4Life w Warszawie

Adres do korespondencji:

mgr Sandra Osipiuk-Sienkiewicz

Centrum Rehabilitacji Fizjo4Life

ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa

e-mail: sandraosipiuk@gmail.com

  • Konsekwencje przewlekłego oddychania przez usta
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci oddychających ustami: przegląd sposobów rozpoznawania problemu oraz propozycje terapii

Oddychanie przez usta jest następstwem patologicznych adaptacji związanych z niedrożnością nosa i/lub gardła. W początkowej fazie ten wzorzec oddechowy może być skutkiem patologii i zaburzeń, a później zamienić się w nawykowe, stałe zachowanie1. Oddychanie nosem jest zdrowsze i bardziej funkcjonalne dla organizmu człowieka niż oddychanie przez usta. Wdychanie powietrza przez nos m.in. ogrzewa je, oczyszcza oraz nawilża2. W przypadku dzieci oddychanie przez nos jest znacznie istotniejsze niż u dorosłych i wiąże się z wieloma aspektami rozwojowymi3.

Noworodki i niemowlęta oddychają głównie przez nos4, co umożliwia im jednoczesne przyjmowanie mleka podczas karmienia piersią oraz oddychanie. Dodatkowo taki sposób oddychania w pierwszych latach życia sprzyja wzrostowi twarzoczaszki oraz funkcjonalnej aktywności mięśni oddechowych, a także mięśni związanych z przeżuwaniem pokarmów2. Oddychanie przez nos w połączeniu z czynnością ssania, połykania oraz żucia wpływa na optymalizację wzrostu ustno-twarzowego. Prawidłowy rozwój twarzoczaszki jest kluczowy dla funkcjonalnego oddychania, snu oraz dobrego stanu zdrowia. Twarz w największym stopniu kształtuje się w pierwszych dwóch latach życia. Do 6 roku życia twarz dziecka osiąga rozmiary odpowiadające 60% twarzy osoby dorosłej. Z tego powodu tak istotne znaczenie ma rozwój i utrzymanie prawidłowej drogi oddychania jak najwcześniej w życiu dziecka5.

Częstość występowania przewlekłego oddychania przez usta u dzieci nie została dokładnie określona. W badaniach w zależności od charakterystyki badanej populacji (dzieci zdrowe, pacjenci z zaburzeniami dentystycznymi lub oddechowymi) waha się ona od 3,4% do 56,8%6-8.

Konsekwencje oddychania przez usta

Nawykowe oddychanie przez usta może powodować zaburzenia wzrostu twarzy, uwagi oraz snu, a także obniżać jakość życia dziecka9,10. W porównaniu z oddychaniem nosem wdychanie powietrza ustami zapewnia gorsze jego nawilżenie, ogrzanie i oczyszczanie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia oddychania przez usta u dzieci

Najczęstszymi przyczynami oddychania przez usta u dzieci są przerost migdałków gardłowych i podniebiennych oraz nieleczony alergiczny nieżyt nosa. Spośród innych czynników [...]

Rozpoznanie przewlekłego oddychania przez usta

Przewlekłe oddychanie przez usta może wpływać na zmiany kostne i funkcjonalne, które utrudniają wzrost twarzy. W związku z powyższym diagnozowanie tego [...]

Terapia

Po stwierdzeniu, że dziecko oddycha przez usta, trzeba jak najszybciej wdrożyć terapię oraz postępowanie mające na celu zmianę nawyku oddychania. Priorytetowo [...]

Podsumowanie

Oddychanie nosem jest zdrowsze niż oddychanie przez usta. Sprzyja bowiem prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu dzieci, a także polepsza jakość snu, [...]

Do góry