Zabiegi po zdrowie

Korekcja zaburzeń osi kończyn dolnych metodami blokowania chrząstek wzrostowych

dr n. med. Marek Okoński
dr n. med. Damian Pietrzyk

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marek Okoński

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: marokonski@wp.pl

  • Koślawość, szpotawość i nierówność kończyn dolnych – nie tylko defekt kosmetyczny, lecz także problem czynnościowy
  • Blokowanie chrząstek wzrostowych w leczeniu deformacji kończyn dolnych – przegląd dostępnych metod
  • Doświadczenie własne autorów w wykonywaniu małoinwazyjnych zabiegów blokowania chrząstek wzrostowych w celu korekcji zaburzeń osi i długości kończyn dolnych

Zaburzenia osi kończyn dolnych pod postacią koślawości i szpotawości oraz nierówność kończyn dolnych często występują w populacji dzieci i młodzieży. Stanowią nie tylko defekt kosmetyczny, lecz przede wszystkim problem czynnościowy, wpływający na zaburzenia statyczne i dynamiczne całego ciała1.

Zaburzenia osiowe kończyn dolnych mogą występować we wszystkich trzech płaszczyznach. W płaszczyźnie czołowej może powstawać koślawość (valgus), czyli takie zniekształcenie, w którym obwodowa część oddala się od linii pośrodkowej ciała, inaczej zniekształcenie podobne do litery X. W tej płaszczyźnie może rozwijać się także szpotawość (varus) – przeciwne zniekształcenie, w którym obwodowa część przybliża się do linii pośrodkowej ciała, przypominające literę O. W płaszczyźnie strzałkowej (bocznej) widzimy czasem zniekształcenia typu przodozagięcie lub tyłozagięcie oraz w płaszczyźnie horyzontalnej – zaburzenia torsyjne. Małego stopnia zaburzenia osi kończyn dolnych w płaszczyznach strzałkowej oraz horyzontalnej są znacznie łatwiej i samoistnie kompensowane niż deformacje dotyczące płaszczyzny czołowej. Zaburzenia horyzontalne kompensują się na poziomie stawu biodrowego, natomiast zaburzenia w płaszczyźnie strzałkowej ulegają kompensacji na poziomie stawów biodrowego, kolanowego i skokowego, przy czym kompensacja przodozagięcia kończyny dolnej doprowadza do przykurczu zgięciowego w stawie kolanowym z powodu braku w nim przeprostu.

W rozwoju dziecka zauważamy ewolucję osi kończyn dolnych. U niemowlęcia fizjologiczna jest szpotawość; gdy jest ona nadmierna i towarzyszą jej inne objawy, może być objawem krzywicy. Do około 12-16 miesiąca życia kończyna dolna powinna samoistnie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody leczenia

Zaburzenia osi i długości kończyn dolnych są drugą co do częstości po urazach przyczyną rozwoju wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych u [...]

Doświadczenie własne

W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 2010 roku wykonujemy małoinwazyjne zabiegi blokowania chrząstek wzrostowych, dzięki czemu [...]

Podsumowanie

Na podstawie zdobytego doświadczenia klinicznego w leczeniu deformacji kończyn dolnych z zastosowaniem małoinwazyjnych metod blokowania chrząstek wzrostowych możemy wyciągnąć następujące wnioski: [...]

Do góry