Temat numeru

Pierwsze kroki w stanie padaczkowym z gorączką i bez niej

dr n. med. Katarzyna Połatyńska

Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Połatyńska

Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

e-mail: k.polatynska@gmail.com

  • Stan padaczkowy to częsty neurologiczny stan naglący u dzieci – definicja, klasyfikacja, przyczyny
  • Algorytm leczenia stanu padaczkowego u dzieci, obejmujący stosowanie benzodiazepin i leków przeciwdrgawkowych oraz postępowanie ogólne
  • Podjęcie szybkich działań w celu rozpoznania i leczenia chorób wywołujących, leczenia powikłań ogólnoustrojowych oraz przerwania napadu istotą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stanie padaczkowym. Na podstawie wytycznych Neurocritical Care Society i doświadczeń własnych

Stan padaczkowy może pojawiać się u każdego człowieka, bez względu na to, czy wcześniej rozpoznano u niego padaczkę, czy też nie. Zdecydowanie częściej występuje on w populacji pediatrycznej niż u dorosłych pacjentów. Bardzo rzadko stan padaczkowy pojawia się w sposób nieprowokowany. Najczęstszą przyczyną wystąpienia tego zaburzenia jest infekcja gorączkowa. Ze względu na czas postępowanie mające na celu wygaszenie czynności napadowej oraz ustalenie jej przyczyny powinny przebiegać jednocześnie, tak aby stan pacjenta został opanowany w ciągu 60 min od wystąpienia drgawek. Utrzymywanie się napadów padaczkowych dłużej niż 30 min określa się stanem padaczkowym lekoopornym, a utrzymywanie się ich ponad 60 min – stanem padaczkowym superlekoopornym i grozi nieodwracalnym uszkodzeniem neuronów w obrębie mózgowia.

Drgawki są objawem mogącym występować w wielu stanach chorobowych, zarówno pierwotnie toczących się w obrębie mózgowia, jak i rozpoczynających się w innych narządach, wtórnie obejmując ośrodkowy układ nerwowy. Napady padaczkowe mogą pojawić się w każdym wieku. Szczególnie często występują w okresie dzieciństwa. Ich podłoże może być wielorakie. Do najczęstszych przyczyn należą: infekcja gorączkowa (zarówno uogólniona, jak i ograniczona do mózgu [zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych]), urazy głowy (proste i powikłane), zaburzenia metaboliczne (m.in. zaburzenia jonowe, hiperamonemia, cukrzyca, hipoglikemia, uwarunkowane genetycznie błędy metabolizmu), prenatalne i perinatalne zaburzenia neurorozwojowe (m.in. encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna)1.

Do napadu drgawkowego dochodzi w wyniku nagłego zaburzenia czynności bioelektrycznej neuronów istoty szarej mózgu. W zależności od obszaru objętego tym zaburzeniem wyróżnia się 3 rodzaje napadów:

  • napady ogniskowe proste
  • napady ogniskowe złożone
  • napady uogólnione.

Napady ogniskowe proste mają postać prostych ruchów obejmujących jedną część ciała. Dzieci z tymi napadami pozostają przytomne i świadome. Zaburzenia ruchowe mogą „maszerować”, obejmując kolejne partie ciała, aż do wtórnego uogólnienia. Napady ogn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja stanu padaczkowego

Stan padaczkowy jest dość częstym neurologicznym stanem nagłym w medycynie wieku rozwojowego. Częstość jego występowania szacuje się na 18-23 przypadki na [...]

Klasyfikacja stanu padaczkowego

Podstawą klasyfikacji stanu padaczkowego nie może być rodzaj napadów padaczkowych, ponieważ objawy opisywane w czasie jego trwania różnią się od sporadycznych [...]

Postępowanie diagnostyczne w przypadku napadów padaczkowych

Najważniejsze w sytuacji wystąpienia stanu padaczkowego w postępowaniu medycznym jest w miarę szybkie określenie przyczyny nasilenia się napadów padaczkowych.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku stanu padaczkowego

W wytycznych NCS opisane zostały kolejne kroki postępowania terapeutycznego w przypadku stanu padaczkowego bez rozróżnienia na interwencje przedmedyczne i w ramach [...]

Podsumowanie

Stan padaczkowy to stan, w którym albo wyczerpane zostały możliwości zahamowania zaburzeń bioelektrycznych kory mózgowej, albo uruchomione mechanizmy prowadzące do przedłużania [...]
Do góry