Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Przekazujemy ostatni w tym roku, przedświąteczny numer „Pediatrii po Dyplomie”. Mam nadzieję, że znalazły się w nim artykuły, które Państwa zainteresują. Kilka z nich zasługuje, moim zdaniem, na szczególne polecenie.

Dieta wegetariańska lub wegańska może powodować poważne niedobory żywieniowe u małych dzieci i prowadzić do szkodliwych długoterminowych skutków. Europejskie towarzystwa naukowe, w tym European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, nie zalecają diety roślinnej w dzieciństwie. W artykule „Dieta wegańska u dzieci” omówiono zagrożenia, jakie mogą się pojawić w przypadku jej stosowania we wczesnym okresie życia. Decyzja o wprowadzeniu diety roślinnej musi zatem uwzględniać konieczność bilansowania podaży składników (na podstawie zaleceń dietetyka) oraz stałego suplementowania witaminy B12 i D. W przypadku diety wegańskiej należy również zadbać o spożywanie produktów bogatych w wapń.

W artykule „Zasady bilansu – czemu służą i czego nie należy przeoczyć” przedstawiono cel profilaktycznych badań lekarskich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Zwrócono w nim uwagę zwłaszcza na rzeczy, których nie wolno nam, lekarzom pediatrom, pominąć, oraz na edukację rodziców i budowanie ich zaufania do lekarza.

Prawidłowa kwalifikacja do szczepień ma na celu ograniczenie niepożądanych odczynów poszczepiennych i zwiększenie akceptacji, zaufania do szczepień oraz bezpieczeństwa pacjentów. Z publikacji „Kwalifikacja do szczepień. Część 1: Kiedy opóźnienia są racjonalne” uzyskają Państwo informacje na temat korzyści i ryzyka wiążących się z wykonaniem szczepień oraz planowania indywidualnego kalendarza szczepień.

„Postępowanie z noworodkiem w przypadku podejrzenia choroby metabolicznej” to niezwykle ważne opracowanie, w którym dokonano przeglądu typowych prezentacji klinicznych wrodzonych wad metabolizmu (WWM) u noworodków, przedstawiono badania laboratoryjne pomocne w ustaleniu rozpoznania WWM oraz strategię wstępnego postępowania terapeutycznego w przypadku rozpoznania tych wad.

Szczególnie jednak zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem „Pierwsze kroki w stanie padaczkowym z gorączką i bez niej”, w którym przedstawiono m.in. algorytm leczenia stanu padaczkowego u dzieci obejmujący stosowanie benzodiazepin i leków przeciwdrgawkowych oraz postępowanie ogólne. W pracy tej zwrócono przede wszystkim uwagę na podjęcie szybkich działań w celu rozpoznania i leczenia chorób wywołujących, leczenia powikłań ogólnoustrojowych oraz przerwania napadu, które są istotą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stanie padaczkowym.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, by w tym wyjątkowym dla nas roku upłynęły one przede wszystkim w zdrowiu, w gronie rodzinnym oraz w atmosferze miłości i spokoju.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry