Dieta wegańska u dzieci

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: j.ksiazyk@ipczd.pl

  • Porównanie rozwoju dzieci niejedzących mięsa i produktów zwierzęcych z rozwojem ich rówieśników spożywających wszystkie pokarmy
  • Korzyści i zagrożenia wiążące się ze stosowaniem diet roślinnych
  • Europejskie zalecenia (ESPGHAN) oraz polskie stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii w sprawie stosowania diety wegańskiej u dzieci

Dieta wegetariańska opiera się na produktach roślinnych oraz rezygnacji z mięsa i ryb. Z kolei dieta wegańska wyklucza wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym także nabiał, jaja i miód. Od czasu, gdy w 1979 roku na łamach „British Medical Journal” ukazał się artykuł Robertsa i wsp. „Malnutrition in infants receiving cult diets: a form of child abuse”1, trwa dyskusja, czy diety roślinne powinny być rekomendowane dzieciom, skoro publikowane są prace o skuteczności tego sposobu żywienia w zapobieganiu wielu chorobom u dorosłych, w tym sercowo-naczyniowym.

Wykazano, że niskotłuszczowa dieta wegetariańska w połączeniu ze zdrowym stylem życia (aktywnością fizyczną) może pozytywnie wpłynąć na już powstałą płytkę miażdżycową2. W porównaniu z osobami jedzącymi mięso wegetarianie są o 32% mniej narażeni na wystąpienie choroby wieńcowej3. Jest to szczególnie ważne, skoro wykazano, że złogi tłuszczowe w lewej przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej mogą mieć już dzieci w wieku 10-14 lat, a u ponad 5% stwierdzono bardziej zaawansowaną chorobę wieńcową4.

Amerykański styl życia

Według American Dietetic Association (ADA; obecna nazwa: Academy of Nutrition and Dietetics) odpowiednio zaplanowane diety wegetariańskie, w tym wegańskie, są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i mogą zapewniać korzyści zdrowotne w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób. Jeszcze dobitniej stanowisko to potwierdza stwierdzenie, że dobrze zaplanowane diety wegańskie są odpowiednie na wszystkich etapach życia, włącznie z okresem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania, oraz dla sportowców5. Wydaje się, że sformułowanie „dobrze zaplanowane diety wegańskie”, z naciskiem na „dobrze zaplanowane”, ma kluczowe znaczenie w opinii ADA.

Do góry