Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym interesującym numerem „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że zamieszczone w nim artykuły okażą się bardzo oczekiwane ze względu na poruszane w nich problemy. Kilka z nich zasługuje na szczególną rekomendację.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą złożoną, która wymaga odpowiednich, wielopoziomowych, zindywidualizowanych strategii terapeutycznych. Ze względu na odmienności strukturalno-funkcjonalne skóry noworodków, niemowląt i dzieci chorujących na AZS należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, tolerancję i hipoalergiczne właściwości wszystkich składników miejscowo stosowanych preparatów do leczenia i pielęgnacji skóry. Jak postępować z dzieckiem z AZS dowiedzą się Państwo z artykułu „Pielęgnacja dzieci z atopowym zapaleniem skóry”.

Konsekwencją przewlekłej choroby nerek (PChN) u dzieci i młodzieży są zaburzenia ze strony wszystkich układów i narządów. Znajomość patofizjologii PChN pozwala odpowiednio wcześnie zapobiec jej powikłaniom, a w przypadku ich wystąpienia – skutecznie wyrównać powstałe nieprawidłowości. W artykule „Przewlekła choroba nerek u dzieci – powikłania i leczenie” przedstawiono aktualny stan wiedzy o przebiegu PChN u dzieci z uwzględnieniem jej klasyfikacji, epidemiologii i etiologii, obrazu klinicznego, a także omówiono znaczenie zapobiegania powikłaniom metabolicznym i leczenia renoprotekcyjnego już na wczesnym etapie choroby.

Zjawisko krzywdzenia wewnątrzrodzinnego jest uznawane nie tylko za mające znaczący wpływ na losy jednostek (ofiar krzywdzenia), lecz także za poważny problem z zakresu zdrowia publicznego. Specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą rzadko identyfikują rodziny, w których ryzyko krzywdzenia dzieci jest duże, a przynajmniej nieczęsto podejmują interwencję. Rozpoznawanie krzywdzenia nie jest ani proste, ani intuicyjne, wymaga za to specjalistycznej wiedzy. W artykule „Rodzina dysfunkcyjna. Część 1: Rodzina dużego ryzyka krzywdzenia dziecka” przedstawiono mechanizmy i charakter przemocy wewnątrz rodzin oraz starano się wyjaśnić, skąd wynikają trudności w identyfikacji rodzin, w których stosowana jest przemoc wobec dzieci.

Niedokrwistość pierwszego kwartału może być związana z nieprawidłowościami w okresie płodowym oraz procedurami i zabiegami wykonywanymi u noworodka. Jej przyczyną mogą być również rzadziej występujące schorzenia krwinek czerwonych, wady układu naczyniowego, wrodzone wady rozwojowe lub zakażenia. W artykule „Niedokrwistość pierwszego kwartału” omówiono patofizjologię, zasady diagnostyki i leczenia tego stanu.

Badanie spirometryczne jest wykorzystywane do monitorowania stanu układu oddechowego i w diagnostyce wielu chorób. Spirometria może pomóc w ustaleniu rozpoznania np. astmy, a także jest przydatna przy określaniu stopnia zaawansowania/kontroli choroby. Badanie to wymaga współpracy pacjenta, dlatego też często jest pomijane u dzieci. W artykule „Spirometria u dzieci – wskazówki praktyczne” przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do wykonywania badania spirometrycznego u dzieci oraz omówiono, jak należy je przeprowadzać i interpretować wyniki badania.

Zachęcam także do zapoznania się z pozostałymi doniesieniami zawartymi w tym numerze „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry