Omówmy to na przypadkach

Nietypowy przypadek mukowiscydozy – cień owalny w szczycie płuca prawego u 15-letniej pacjentki

dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko1,2
lek. Edyta Szynkarczuk1,3

1Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

2Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

3Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia – Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa

e-mail: katarzyna.walicka@imid.med.pl

  • Diagnostyka i leczenie zakażeń grzybiczych układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę – wyzwanie dla lekarza
  • Przegląd manifestacji klinicznych zakażenia grzybiczego o etiologii Aspergillus
  • Omówienie przypadku pacjentki z mukowiscydozą, u której rozpoznano inwazyjną aspergilozę płuc

Mukowiscydoza jest przewlekłą ogólnoustrojową chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. O jakości i długości życia większości pacjentów decyduje przebieg choroby oskrzelowo-płucnej. Postępujący proces zapalenia i przewlekłego zakażenia płuc florą patogenną przeplatany jest epizodami zaostrzeń, które prowadzą do pogorszenia czynności płuc, powstania nieodwracalnych zmian i w konsekwencji do rozwoju niewydolności oddechowej1,2. Biorąc pod uwagę wiele prezentacji klinicznych oraz nakładanie się objawów w przebiegu choroby podstawowej, prawidłowe rozpoznanie i leczenie zakażeń grzybiczych w tej grupie pacjentów stanowi – obok zakażeń o etiologii bakteryjnej – ogromne wyzwanie3-5.

Opis przypadku

Dziewczynka w wieku 15 lat z mukowiscydozą rozpoznaną w toku badania przesiewowego noworodków (genotyp F508del/F508del), pozostająca pod stałą opieką Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym, zgłosiła się na planową hospitalizację w celu oceny klinicznej oraz przeprowadzenia badań kontrolnych. W regularnie wykonywanych w ciągu ostatniego roku posiewach plwociny/wymazach z gardła stwierdzano wzrost fizjologicznej flory bakteryjnej. Wcześniej okresowo uzyskiwano wzrost gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), nigdy nie wyhodowano z materiału z dróg oddechowych pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Ze względu na zewnątrzwydzielniczą niewydolność trzustki pacjentka otrzymuje suplementację enzymów trzustkowych, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz jest na diecie wysokokalorycznej.

Dziewczynka pozostaje również pod opieką poradni gastroenterologicznej z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i stłuszczenia wątroby w przebiegu choroby podstawowej. W ostatnim badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej opisano: wątrobę niepowiększoną, o dyskretnie podwyższonej echogeniczności miąższu, zachowanym rysunku naczyniowym, gładkich brzegach, bez widocznych zmian ogniskowych; żyłę wrotną nieposzerzoną, z zachowanym przepływem dowątrobowym; pęcherzyk żółciowy cienkościenny, z kilkoma drobnymi złogami średnicy 3-9 mm; drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone (przewód żółciowy wspólny średnicy do 4 mm); trzustkę niepowiększoną, o podwyższonej echogeniczności, przewód Wirsunga nieposzerzony.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Obok znanych szczepów bakteryjnych, takich jak: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus czy Achromobacter xylosoxidans, coraz częściej z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę [...]

Omówienie przypadku

Zgodnie z europejskimi standardami opieki nad chorymi na mukowiscydozę u pacjentki systematycznie wykonywano badania laboratoryjne i obrazowe, na podstawie których monitorowano [...]

Podsumowanie

Wzrastająca częstość występowania chorób o etiologii grzybiczej u pacjentów z mukowiscydozą obliguje do czujności diagnostycznej. Przedstawiony przypadek 15-letniej dziewczynki z inwazyjną [...]

Do góry