Omówmy to na przypadkach

Trudności diagnostyczne u niemowlęcia zakażonego SARS-CoV-2

lek. Angelika Krężel
lek. Jacek Micuła

Oddział Pediatryczny, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Adres do korespondencji:

lek. Angelika Krężel

Oddział Pediatryczny, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka

ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

e-mail: angelika.swiech@onet.pl

  • Opis przypadku 6-tygodniowej dziewczynki zakażonej SARS-CoV-2, u której rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc
  • Przebieg COVID-19 w populacji pediatrycznej – zestawienie objawów obserwowanych u dzieci w Polsce i na świecie na podstawie doświadczeń własnych autorów i danych z piśmiennictwa

Pod koniec 2019 roku pojawiły się doniesienia na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)1,2, który wywołuje COVID-19 (coronavirus disease 2019)1. Pierwsze opisane przypadki dotyczyły osób dorosłych z rozpoznanym zapaleniem płuc3. Jak wynika z licznych publikacji naukowych, przebieg zakażenia w populacji pediatrycznej jest w większości przypadków łagodny bądź bezobjawowy, w związku z czym dzieci stanowią istotne ogniwo w rozprzestrzenianiu się wirusa4. Ze względu na globalny zasięg infekcji, związany z dużą zaraźliwością wirusa (współczynnik reprodukcji R0 wynoszący 2-3 według danych z 12 marca 2020 roku opracowanych przez European Centre for Disease Prevention and Control2) 11 marca 2020 roku World Health Organization ogłosiła pandemię COVID-191.

Opis przypadku

Sześciotygodniowa dziewczynka została przekazana na oddział pediatrii szpitala jednoimiennego w Raciborzu z powodu potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 oraz podejrzenia sepsy.

W wywiadzie: od 3 dni stany gorączkowe do 38°C, suchy kaszel, biegunka oraz uporczywe, chlustające wymioty. Dziecko z powodu odwodnienia przyjęto na oddział pediatrii w miejscu zamieszkania, skąd po 2 dobach hospitalizacji zostało przekazane do szpitala w Raciborzu. Dziewczynka z ciąży II, porodu II, urodzona siłami natury. Przebieg ciąży i okres okołoporodowy niepowikłane, urodzeniowa masa ciała dziecka 3270 g, długość ciała 54 cm, punktacja w skali Apgar: 10/10.

 

Podczas przyjęcia na oddział dziewczynka była w stanie ogólnym średnim, apatyczna, z dusznością wdechową.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono: podsychające śluzówki jamy ustnej, zaczerwienione gardło, suchą skórę, obniżone w osi ciała napięcie mięśniowe, osłuchowo obustronnie osłabiony szmer pęcherzykowy symetryczny. Saturacja 98%, rytm serca miarowy około 140 uderzeń/min. Liczba oddechów 45/min. Utrzymywał się uporczywy, suchy kaszel. Niemowlę oddawało luźne stolce z domieszką śluzu.

W wykonanych badaniach laboratoryjnych odnotowano znacznie podwyższone wykładniki stanu zapalnego: białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) 10,6 mg/dl i prokalcytoniny (PCT) 8,84 ng/ml, w morfologii krwi obwodowej – leukocytozę (23 900) z n...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

COVID-191 jest chorobą zakaźną wywołaną przez nowego RNA wirusa SARS-CoV-21 należącego do rodziny Coronaviridae, rodzaju β-koronawirusów, linii B. Jest jednym z [...]

Podsumowanie

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pacjentów pediatrycznych zazwyczaj przebiega skąpoobjawowo4. COVID-19 u dzieci objawia się głównie jako krótkotrwałe stany gorączkowe oraz infekcja [...]

Do góry