Zakażenia dróg oddechowych w mukowiscydozie – część 2

dr n. med. Justyna Milczewska1,2
lek. Malwina Maja Dawidziuk2

1Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

2Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Milczewska

Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

e-mail: justyna.milczewska@szpitaldziekanow.pl

  • Mykobakterioza u chorych na mukowiscydozę – przyczyny zakażenia, kryteria diagnostyczne według ATS/IDSA oraz sposoby leczenia
  • Rozpoznawanie i leczenie różnych manifestacji zakażenia dróg oddechowych o etiologii Aspergillus u pacjentów z mukowiscydozą: zapalenia oskrzeli, inwazyjnej aspergilozy płuc, grzybniaka lub alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej


Zakażenia prątkami niegruźliczymi

Zakażenia prątkami niegruźliczymi (NTM – nontuberculous mycobacteria) u pacjentów z mukowiscydozą (CF – cystic fibrosis) są uznawane za jedne z najtrudniejszych powikłań infekcyjnych tej choroby. Źródła zakażenia NTM i sposoby przenoszenia bakterii nie są dobrze poznane. Uważa się, że zakażenie NTM na ogół pochodzi ze środowiska naturalnego, ponieważ bakterie te występują w biofilmach w instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz w środowisku wodnym i glebie1. Jednakże w ostatnich latach opublikowano wyniki badań prowadzonych przez ośrodki leczące chorych na CF, które sugerują możliwość bezpośredniego lub pośredniego przenoszenia się zakażenia między pacjentami2. Trudności pojawiają się w momencie diagnozowania mykobakteriozy i podejmowania decyzji o konieczności leczenia. Rozpoznanie mykobakteriozy wymaga zestawienia danych klinicznych, radiologicznych i mikrobiologicznych oraz odpowiedniego wykluczenia innych chorób3.

Podobieństwo objawów klinicznych (takich jak: kaszel, krwioplucie, stany podgorączkowe, utrata apetytu, spadek masy ciała) nie pozwala na różnicowanie zaostrzenia choroby podstawowej i częściej spotykanych w CF infekcji bakteryjnych (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) z zakażeniem NTM4. Również uzyskanie pojedynczej dodatniej hodowli w kierunku NTM nie jest równoznaczne z rozpoznaniem mykobakteriozy, a u większości pacjentów stwierdza się jedynie przejściowe zakażenie, bez znaczenia dla przebiegu choroby3,4.

Pomocne w rozpoznaniu postępującej mykobakteriozy są kryteria opracowane przez American Thoracic Society i Infectious Diseases Society of America (tab. 1). Wynika z nich, że mykobakteriozę należy podejrzewać u pacjenta z dodatnim wynikiem posiewów NTM, niespodziewanym pogorszeniem funkcji płuc zauważalnym w badaniach czynnościowych, progresją zmian radiologicznych, nasileniem objawów i częstym występowaniem zaostrzeń choroby, które nie reagują na antybiotykoterapię ukierunkowaną na typowe, współistniejące patogeny3.

Wydaje się, że spośród wielu znanych gatunków NTM tylko niewielka ich liczba powoduje choroby płuc u ludzi. Najczęściej izolowanymi gatunkami NTM są te należące do:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakażenia grzybicze

Zwiększenie częstości występowania i ciężkości przebiegu bakteryjnych zakażeń płuc u chorych na CF zwykle prowadzi do zwiększonego stosowania antybiotyków, co wydaje [...]

Podsumowanie

Zakażenia układu oddechowego są jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na mukowiscydozę. U tych pacjentów postępowanie znacząco różni się [...]

Do góry