Najczęstsze koagulopatie w wieku dziecięcym

dr n. med. Łucja Dakowicz
prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Łucja Dakowicz

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii,

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa

ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

e-mail: lucja.dakowicz@udsk.pl

 • Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi u dzieci – na co zwrócić uwagę w trakcie wywiadu i badania przedmiotowego oraz analizując wyniki testów laboratoryjnych
 • Omówienie najczęstszych w wieku rozwojowym skaz krwotocznych: pierwotnej małopłytkowości immunologicznej i hemofilii
 • Zakrzepica – rzadkie, ale poważne, w populacji pediatrycznej zaburzenie związane z nadmierną skłonnością do krzepliwości krwi


„Koagulopatie” to bardzo szerokie pojęcie używane w odniesieniu do zaburzeń krzepnięcia krwi. Zaburzenia te mogą dotyczyć nadmiernej skłonności do krwawień (skazy krwotoczne) lub przeciwnie – nadmiernej krzepliwości krwi (zakrzepice). Mogą być one wrodzone lub nabyte. U dzieci zazwyczaj mamy do czynienia ze skazami krwotocznymi, a rzadziej rozpoznajemy zakrzepicę, która znacznie częściej rozpoznawana jest u osób dorosłych. Skazy krwotoczne można podzielić na: naczyniowe, płytkowe, osoczowe. Zakrzepice u dzieci są częściej wtórne niż samoistne.

Czy mój pacjent ma zaburzenia krzepnięcia

Wywiad

Podejrzewając zaburzenia krzepnięcia krwi u dziecka, należy ustalić ważne informacje podczas wywiadu:

 • wiek i płeć pacjenta
 • wywiad rodzinny – rozpoznanie skazy u członka rodziny lub występowanie objawów wskazujących na nią
 • kiedy objawy wystąpiły po raz pierwszy
 • czy objawy wystąpiły samoistnie, czy mają związek z urazem, infekcją, zabiegiem operacyjnym, przyjmowanymi lekami
 • czy objawy zaburzeń krzepnięcia są zlokalizowane na skórze, błonach śluzowych
 • czy występują wylewy do stawów lub mięśni
 • czy u pacjenta występują krwawienia z nosa, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, do ośrodkowego układu nerwowego
 • dziewczęta zawsze należy zapytać o przebieg i obfitość krwawień miesiączkowych.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • skórę i błony śluzowe, w tym na: charakter zmian skórnych, np. na drobne wybroczyny, plamicę, krwiaki pourazowe, nadmierne krwawienia z miejsc po wkłuciu do żyły
 • występowanie organomegalii i powiększenia węzłów chłonnych
 • ocenę stawów i mięśni pod kątem objawów wylewów.

Jakie badania należy zlecić w przypadku podejrzenia koagulopatii?

Jeśli podejrzewamy skazę krwotoczną, początkowo należy wykonać podstawowe badania układu krzepnięcia. Należą do nich:

 • liczba płytek krwi i średnia objętość płytki (MPV – mean platelet volume)
 • czas protrombinowy (PT – prothrombin time)
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT – activated partial thromboplastin time)
 • czas trombinowy (TT – thrombin time)
 • stężenie fibrynogenu
 • czas okluzji (CT – closure time) w analizatorze PFA 100/200 (platelet function analyzer) – badanie dostępne tylko w niektórych laboratoriach hematologicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skazy krwotoczne u dzieci

<<<|Tabela 2>>> <<<|Tabela 3>>> <<<|Tabela 4>>>

Zakrzepica u dzieci

Zakrzepica może dotyczyć naczyń zarówno żylnych, jak i tętniczych, ale częściej mamy do czynienia z zakrzepicą żylną. Zakrzepica żylna u dzieci [...]

Do góry