Noworodek w ambulatorium

Karmienie piersią jako profilaktyka infekcji – o przeciwciałach poszczepiennych w mleku matki

dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Kozłowska
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Wojciecha Oczki 3, 02-007 Warszawa

e-mail: anitsch@wum.edu.pl

  • Czy karmienie piersią przez zaszczepione matki chroni ich dzieci przed chorobami zakaźnymi, m.in. zakażeniem SARS-CoV-2 lub zachorowaniem na grypę?
  • Przegląd piśmiennictwa na temat obecności przeciwciał poszczepiennych w pokarmie kobiecym
  • Bezpieczeństwo szczepionek podawanych w czasie ciąży i w okresie laktacji


Mleko matki jest idealnym pożywieniem dostosowanym do potrzeb niemowlęcia. Stanowi ono cenne źródło składników mineralnych i witamin, a także dostarcza energii oraz makroskładników, takich jak: białka, tłuszcze oraz węglowodany. Skład mleka kobiecego zmienia się nie tylko w czasie trwania laktacji, lecz także w trakcie jednego karmienia1. Uważa się, że karmienie piersią łączy się z wieloma korzyściami zdrowotnymi zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Wynika to m.in. z obecności takich składników biologicznie czynnych, jak np.: laktoferyna, oligosacharydy, przeciwciała IgA, enzymy, hormony, czynniki wzrostu i inne czynniki immunologiczne. Cząsteczki te pełnią różnego rodzaju funkcje, wpływają zarówno na rozwój układu odpornościowego niemowląt, jak i na skład mikroflory jelitowej osesków. Przeciwciała znajdujące się w mleku matki odgrywają kluczową rolę w ochronie dzieci przed chorobami zakaźnymi w pierwszym okresie ich życia – jest to tzw. odporność bierna (siarowa, laktogenna)2. Siara zawiera duże stężenie przeciwciał IgA (do 5 mg/ml) i tym samym działa ochronnie na przewód pokarmowy noworodka. Ten sposób zabezpieczania młodych organizmów stanowi niezwykle ważny mechanizm ochronny, gdyż ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego nie są one zdolne wytwarzać odporności czynnej3.

Coraz większe zainteresowanie naukowców budzi poszczepienna odporność przeciwzakaźna przekazywana noworodkom przez matki. W głównej mierze opiera się ona na działaniu przeciwciał, zwłaszcza klasy IgG, które zapobiegają zakażeniu innych komórek i noszą miano przeciwciał neutralizujących. Oprócz przeciwciał IgG ważną rolę odgrywają przeciwciała IgA, które neutralizują wirusy na powierzchni błon śluzowych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych4. Obecnie większość gremiów eksperckich na świecie zaleca szczepienie kobiet w ciąży oraz karmiących piersią5,6. Według amerykańskiego Advisory Committee on Immunization Practices większość szczepionek podawanych w okresie laktacji jest bezpieczna zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka7. W niniejszym przeglądzie piśmiennictwa skupimy się na omówieniu wyników badań prowadzonych w tym obszarze.

Szczepionka przeciw COVID-19 a karmienie piersią i przeciwciała poszczepienne

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Szczepionka przeciw COVID-19 a karmienie piersią i przeciwciała poszczepienne

Pandemia COVID-19, wywołana przez SARS-CoV-2, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Liczne badania dotyczące budowy i cyklu replikacji wirusa pozwoliły na [...]

Szczepionka przeciw grypie a karmienie piersią i przeciwciała poszczepienne

Do grupy ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy należą m.in. ciężarne oraz noworodki i niemowlęta. Stosowanie u kobiet karmiących piersią szczepionki [...]

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi a karmienie piersią i przeciwciała poszczepienne

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do podania matce skojarzonej szczepionki przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi (Tdap)18. Co więcej, zgodnie z rekomendacjami [...]

Podsumowanie

Niedojrzałość układu odpornościowego niemowląt, w szczególności w pierwszych 6 miesiącach życia, odpowiada za zwiększoną zapadalność na wiele chorób zakaźnych w tej [...]

Do góry