Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w nowym roku wydaniem „Pediatrii po Dyplomie”. Znalazło się w nim wiele ciekawych artykułów, spośród których kilka zasługuje na szczególną rekomendację.

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wywołała bezprecedensowe dla współczesnego świata zmiany społeczne i ekonomiczne. Z definicji jest to sytuacja kryzysowa, w której potrzeby zdecydowanie przekraczają dostępne możliwości. Niezależnie jednak od okoliczności nadrzędnym celem opieki zdrowotnej jest zapewnienie odpowiedniej pomocy największej liczbie pacjentów. Dlatego kluczowymi wyzwaniami, przed jakimi stoimy w zakresie organizacji systemu opieki w dobie pandemii, są optymalizacja wykorzystania zasobów i zapewnienie sprawnego przepływu pacjentów. W artykule „Organizacja opieki medycznej nad dziećmi w czasie pandemii” przedstawiono organizację pracy w jednostkach o różnych stopniach referencyjności: ambulatoryjnej, szpitalnej, specjalistycznej oraz omówiono rekomendacje American Academy of Pediatrics i European Academy of Paediatrics dotyczące organizacji opieki pediatrycznej w celu usprawnienia jej funkcjonowania, optymalizacji wykorzystania zasobów i maksymalizacji bezpieczeństwa pacjentów.

Polecam Państwu również artykuł „Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19”, w którym dokonano przeglądu preparatów dopuszczonych do stosowania w populacji pediatrycznej oraz omówiono aktualne zalecenia dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u dzieci od 5 roku życia z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do szczepień oraz ich harmonogramu.

Bóle głowy to częsty problem w populacji pediatrycznej. Dotyczy on ponad połowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a w kolejnych latach życia staje się jeszcze bardziej rozpowszechniony. Najczęściej ból głowy u dziecka ma charakter samoistny, czyli idiopatyczny, co oznacza, że w przebiegu diagnostyki nie znajdujemy schorzenia leżącego u podłoża zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. Rozpoznanie samoistnego bólu głowy możliwe jest jedynie po wykluczeniu metodami badań neuroobrazowych potencjalnych przyczyn chorobowych bólów głowy. W artykule „Diagnostyka różnicowa bólów głowy u dzieci” omówiono diagnostykę i leczenie bólu głowy w populacji pediatrycznej oraz kryteria rozpoznania migreny bez aury i napięciowego bólu głowy według International Headache Society.

Kaszel przewlekły jest jednym z najczęstszych objawów, z którymi rodzice zgłaszają się z dziećmi do lekarza. Nie tylko obniża on znacząco jakość życia dziecka oraz niekorzystnie wpływa na jego aktywność fizyczną i na sen, lecz także budzi znaczny niepokój rodziców i skłania ich do poszukiwania tła chorobowego oraz kolejnych konsultacji lekarskich ponawianych aż do ustąpienia objawu. Z tych właśnie powodów polecam Państwa uwadze „Aktualne wytyczne postępowania w kaszlu przewlekłym u dzieci”.

Zachęcam także Państwa do przeczytania pozostałych bardzo interesujących artykułów prezentowanego numeru „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry