Wytyczne

Współpraca lekarza pediatry w POZ z neurologiem w opiece nad pacjentem z padaczką
Część 2: Wieloaspektowa opieka nad pacjentem z padaczką

lek. Kinga Szczepaniak1

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak2

1Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 
2Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Kinga Szczepaniak

Klinika Neurologii i Epileptologii,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: k.szczepaniak@ipczd.pl

  • Sportowiec z padaczką, czyli aktywność fizyczna w życiu chorych na padaczkę
  • Realizacja szczepień ochronnych u pacjentów pediatrycznych z padaczką
  • Pacjent z padaczką w gabinecie lekarza pediatry – najczęstsze sytuacje kliniczne i problemy współistniejące u dzieci z padaczką

W pierwszej części artykułu omówiono najważniejsze z punktu widzenia pediatry aspekty rozpoznawania i leczenia padaczki. Należy jednak mieć na uwadze, że choć postawienie prawidłowej diagnozy i dobór odpowiedniej terapii stanowią kluczowe elementy opieki nad pacjentem z padaczką, to jednak nie zaspokajają one całego zakresu potrzeb, które musimy uwzględnić w perspektywie długoletniej opieki. Poniżej omówiono dodatkowe problemy kliniczne, z którymi może mieć do czynienia lekarz pediatra podczas kontaktu z dzieckiem chorującym na padaczkę i z jego opiekunami.

Rozpoznanie padaczki poza konsekwencjami zdrowotnymi niesie za sobą również następstwa psychologiczne, społeczne, poznawcze i ekonomiczne1. Poczucie stygmatyzacji to znaczący problem opisywany przez wielu pacjentów z padaczką2,3. Warto zaznaczyć, że diagnoza padaczki u dziecka może się także wiązać ze znaczącym stresem dla opiekunów. Obecnie pojawiają się sugestie, że ocena potrzeby zapewnienia wsparcia psychologicznego rodzicom powinna stanowić element powszechnej praktyki klinicznej4.

Szacuje się, że około 70% dzieci z rozpoznaniem padaczki cierpi na dodatkowe choroby lub zaburzenia współistniejące5,6. Najczęstsze problemy oraz zadania pediatry w zakresie przeciwdziałania ich konsekwencjom zestawiono w tabeli 1.

Aktywność fizyczna dzieci z padaczką

Z uwagi na powszechnie panujące w społeczeństwie mylne przekonania i uprzedzenia dzieciom chorującym na padaczkę zaleca się nieuzasadnione ograniczenie aktywności fizycznej. Odsetek pacjentów z padaczką uprawiających sport jest istotnie niższy niż w populacji ich rówieśników (25% w porównaniu z 42%)7.

Obawy związane z uprawianiem sportu przez pacjentów z padaczką dotyczą potencjalnej ekspozycji na czynniki prowokujące napady: zmęczenie, stres, hipoksję, hipertermię, hipoglikemię, hiperwentylację, nawracające urazy głowy czy zmiany na poziomie m...

Zdecydowanie warto podkreślić, że rozpoznanie padaczki u dziecka nie powinno się wiązać z automatycznym zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego9.

Planowanie przyszłej kariery zawodowej

W obliczu coraz większej presji społecznej na wczesne podejmowanie decyzji dotyczących wyboru kariery warto zwiększać świadomość rodziców, szczególnie dzieci nastoletnich, w zakresie ograniczeń odnoszących się do przyszłych planów zawodowych, z ja...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Aktywność fizyczna dzieci z padaczką

Z uwagi na powszechnie panujące w społeczeństwie mylne przekonania i uprzedzenia dzieciom chorującym na padaczkę zaleca się nieuzasadnione ograniczenie aktywności fizycznej. [...]

Szczepienia ochronne

Ostatnim z aspektów, które warto omówić, jest realizacja szczepień ochronnych u pacjentów pediatrycznych z padaczką.

Sytuacje kliniczne – opisy wybranych problemów u pacjentów z padaczką

Ogólnie nie ma potrzeby powtarzania takiej dawki. W szczególnych sytuacjach przedłużających się wymiotów lub niemożności przyjmowania leków i pokarmów drogą doustną [...]

Do góry