Refluks pęcherzowo-moczowodowy – kwalifikacja pacjentów do badań diagnostycznych i postępowanie terapeutyczne

dr hab. n. med. Grzegorz Kudela

lek. Agnieszka Wiernik

dr hab. n. med. Tomasz Koszutski

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Katedra Chirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Grzegorz Kudela

Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego,

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

e-mail: gkudela@sum.edu.pl

  • Kiedy pacjent wymaga cystografii mikcyjnej i innych badań w rozpoznaniu diagnostycznym odpływu pęcherzowo-moczowodowego
  • Obraz kliniczny i naturalny przebieg refluksu pęcherzowo-moczowodowego
  • Kiedy pacjent wymaga leczenia? Omówienie czynników ryzyka oraz podstawowych strategii postępowania z dzieckiem z odpływem pęcherzowo-moczowodowym

W ciągu ostatnich 20 lat wśród urologów dziecięcych nastąpiła zmiana w kierunku bardziej konserwatywnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dzieci z odpływem (refluksem) pęcherzowo-moczowodowym (OPM). Obserwuje się ogólnoświatową tendencję do ograniczenia stosowania długoterminowej profilaktyki antybiotykowej, cystografii mikcyjnej (CUM) i kwalifikacji do leczenia chirurgicznego, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnych wytycznych poszczególnych towarzystw w sprawie podejścia do OPM1-4. Obecnie większy nacisk kładzie się na analizę czynników ryzyka u każdego pacjenta, aby prawidłowo zidentyfikować grupę chorych faktycznie wymagających bardziej agresywnych interwencji diagnostycznych i terapeutycznych oraz uniknąć nadmiernego leczenia klinicznie nieistotnych przypadków1.

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest powszechną patologią urologiczną u dzieci i dotyczy prawie 1% tej populacji. Częściej rozpoznaje się go u chłopców, ale to u dziewczynek ze względu na odmienną budowę anatomiczną częściej powoduje nawracające zakażenia układu moczowego (ZUM). Pacjenci z OPM prezentują różny stopień ciężkości choroby. Z jednej strony obserwujemy rzadką, ale bardzo niebezpieczną wrodzoną chorobę refluksową, wykrywaną już w okresie prenatalnym jako poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) i moczowodu, często z towarzyszącym nieprawidłowym miąższem nerki i obecnością OPM IV-V stopnia w CUM po urodzeniu5. Coraz popularniejszy staje się pogląd, że blizny w obrębie nerek powstające u tych pacjentów nie są spowodowane wyłącznie refluksem, ale raczej obecną od samego początku złą funkcją nieprawidłowo rozwiniętych nerek4,5. Z drugiej strony najczęściej mamy do czynienia z bardziej powszechną, łagodną postacią OPM I-III stopnia, z prawidłowo funkcjonującymi nerkami, którą w przeszłości zwykle wykrywało się w rutynowych badaniach przeprowadzanych po ZUM, szczególnie u młodych dziewcząt5. Z tego powodu podejście do pacjentów z OPM powinno być zawsze zindywidualizowane, ponieważ część z nich może być narażona na poważne następstwa tej choroby, choć u większości refluks ustąpi samoistnie lub będzie przebiegał bezobjawowo, bez ryzyka uszkodzenia nerek i bez potrzeby podejmowania jakiejkolwiek interwencji leczniczej5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka i diagnostyka

Złotym standardem diagnostycznym OPM pozostaje CUM, ponieważ badanie to nie tylko wykrywa cofanie się moczu z pęcherza w kierunku nerki, lecz [...]

Leczenie

Od dawna wiadomo, że pierwotny OPM z czasem ustępuje samoistnie, najczęściej w pierwszych latach życia. Niemniej jednak decyzję o czekaniu, aż [...]

Podsumowanie

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się wiedza urologów dziecięcych na temat zjawiska odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Zrozumiano, że tylko część dzieci z OPM [...]

Do góry