Neurologia Tom I wyd. 2

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Rok wydania:
2019
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
370
Wymiary:
127x193 mm
Specjalizacja:
Neurologia
 • Opis

  W ciągu ostatnich 5 lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój neurologii w zakresie diagnostyki i leczenia, zmieniły się poglądy na patofizjologię wielu chorób, wprowadzono nowe standardy i algorytmy postępowania. 

  Aktualizacja podręcznika uwzględnia nowości w dziedzinie metod diagnostycznych, rozszerza wiedzę biochemiczną oraz wprowadza w świat nowoczesnych metod neuroobrazowania.

  Podręcznik przygotowano z myślą o lekarzach specjalizujących się w neurologii, neurologach praktykach i lekarzach innych specjalności oraz studentach medycyny.


  O publikacji:

  - Drugie wydanie Neurologii to aktualizacja podręcznika, który ukazał się w 2014 roku
  - Zawiera wiadomości z zakresu anatomii czynnościowej i diagnostyki topograficznej układu nerwowego
  - Zawiera opis najnowszych metod badań neuropsychologicznych, ultrasonograficznych i elektrofizjologicznych
  - Uwzględniono w niej nowy podrozdział o zaburzeniach ruchowych i diagnostyce z użyciem nieinwazyjnych technik neurofizjologicznych
  - Obejmuje szeroki obszar nauk neurologicznych – od podstaw anatomii i fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia
  - Przygotowano z myślą o lekarzach specjalizujących się w neurologii, neurologach praktykach i lekarzach innych specjalności oraz studentach medycyny

  Drugie wydanie, tak samo jak poprzednie, obejmuje szeroki obszar nauk neurologicznych – od podstaw anatomii i fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia. Funkcjonowanie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu i umysłu, jest nie tylko fascynujące, ale w dzisiejszej dobie rozkwitu neurobiologii, neurofarmakologii i technologii medycznych tworzy fundament jakości i długości życia człowieka. Postęp w neurologii klinicznej, jaki dokonał się w ostatnich latach dzięki wprowadzeniu do leczenia nowych generacji leków, przede wszystkim przeciwciał monoklonalnych, leczenia interwencyjnego z zastosowaniem trombektomii mechanicznej chorób naczyniowych, a także technik neurostymulacji mózgu zmienia obraz kliniczny wielu chorób i istotnie poprawia rokowanie. Patrzymy z nadzieją w niezbyt odległą, jak nam się wydaje, przyszłość, w której poznamy nieznane dziś mechanizmy rozwoju wielu chorób neurologicznych i metody ich skutecznego leczenia. Stało się to już w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni. Zastosowaną w jego leczeniu terapię opartą na naprawie defektu genetycznego można uznać z powodzeniem za jeden z cudów współczesnej medycyny. Codziennie doświadczamy potęgi wiedzy medycznej i jej nowych możliwości. Zastanawiamy się, gdzie są granice naukowego poznania. Ale i dziś medycyna zawiera w sobie elementy magiczne, dlatego sukces terapii zależy w dużej mierze od leczącego i jego podejścia do chorego. Aktualizacja „Neurologii” uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego wydania. Zachowaliśmy jednak dotychczasowy układ książki, który pozwala na stopniowe poznawanie neurologii – od anatomii układu nerwowego, poprzez podstawy fizjologii klinicznej do szczegółowych opisów objawów i jednostek oraz zespołów chorobowych. Także i teraz szeroko omawiamy diagnostykę biochemiczną i neuroobrazową, ilustrując przedstawiane zagadnienia odpowiednimi rycinami i zdjęciami. Uwzględniliśmy nowe wytyczne i rekomendacje towarzystw naukowych, dotyczące klasyfikacji i leczenia chorób neurologicznych. 

  Po aktualizacji tom jest nieco obszerniejszy niż pierwsze wydanie (zawiera 370 stron). Omówiono w nim historię neurologii, anatomię czynnościową i diagnostykę topograficzną układu nerwowego oraz szeroko przedstawiono nowoczesną diagnostykę z uwzględnieniem całego zakresu badań stosowanych we współczesnej neurologii. Przy zachowaniu dotychczasowego układu uwzględniono zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego wydania.

  Podręcznik jest dziełem wielu wybitnych dydaktyków, specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach pochodzących z najlepszych ośrodków w Polsce. Podczas aktualizacji uwzględniono sugestie i spostrzeżenia czytelników zgłaszane do pierwszego wydania.

 • Spis treści


  Wprowadzenie

  3 Historia neurologii w zarysie, Teofan M. Domżał

  Anatomia czynnościowa układu nerwowego

  21 Podstawowe informacje o morfologii i fizjologii układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

  32 Czynności układu nerwowego i ich zaburzenia, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jakub Stolarski, Natalia Lubina-Dąbrowska

  Diagnostyka topograficzna układu nerwowego

  59 Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

  61 Obwodowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski

  94 Ośrodkowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski

  134 Opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

  Badania w neurologii

  141 Badanie neurologiczne, Teofan M. Domżał

  164 Badanie neuropsychologiczne, Renata Anna Piusińska-Macoch

  174 Badania obrazowe w neurologii, Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska

  234 Badania ultrasonograficzne w neurologii, Joanna Wojczal

  252 Badania elektrofizjologiczne, Kazimierz Tomczykiewicz, Grażyna Tacikowska, Maciej Rzeski, Piotr Nadratowski

  287 Nieradiologiczne badania inwazyjne, Dariusz Adamek

  299 Interpretacja i znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu nerwowego, Sławomir Michalak

  308 Badania mikrobiologiczne w neurologii, Kamila Duniec

  312 Badania genetyczne w neurologii, Anna Sułek, Jacek Zaremba

  316 Badania z zakresu medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób neurologicznych, Leszek Królicki, Maciej Jakuciński, Joanna Mączewska

  322 Atlas badań EEG, Krystyna Niedzielska

W ciągu ostatnich 5 lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój neurologii w zakresie diagnostyki i leczenia, zmieniły się poglądy na patofizjologię wielu chorób, wprowadzono nowe standardy i algorytmy postępowania. 

Aktualizacja podręcznika uwzględnia nowości w dziedzinie metod diagnostycznych, rozszerza wiedzę biochemiczną oraz wprowadza w świat nowoczesnych metod neuroobrazowania.

Podręcznik przygotowano z myślą o lekarzach specjalizujących się w neurologii, neurologach praktykach i lekarzach innych specjalności oraz studentach medycyny.


O publikacji:

- Drugie wydanie Neurologii to aktualizacja podręcznika, który ukazał się w 2014 roku
- Zawiera wiadomości z zakresu anatomii czynnościowej i diagnostyki topograficznej układu nerwowego
- Zawiera opis najnowszych metod badań neuropsychologicznych, ultrasonograficznych i elektrofizjologicznych
- Uwzględniono w niej nowy podrozdział o zaburzeniach ruchowych i diagnostyce z użyciem nieinwazyjnych technik neurofizjologicznych
- Obejmuje szeroki obszar nauk neurologicznych – od podstaw anatomii i fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia
- Przygotowano z myślą o lekarzach specjalizujących się w neurologii, neurologach praktykach i lekarzach innych specjalności oraz studentach medycyny

Drugie wydanie, tak samo jak poprzednie, obejmuje szeroki obszar nauk neurologicznych – od podstaw anatomii i fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia. Funkcjonowanie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu i umysłu, jest nie tylko fascynujące, ale w dzisiejszej dobie rozkwitu neurobiologii, neurofarmakologii i technologii medycznych tworzy fundament jakości i długości życia człowieka. Postęp w neurologii klinicznej, jaki dokonał się w ostatnich latach dzięki wprowadzeniu do leczenia nowych generacji leków, przede wszystkim przeciwciał monoklonalnych, leczenia interwencyjnego z zastosowaniem trombektomii mechanicznej chorób naczyniowych, a także technik neurostymulacji mózgu zmienia obraz kliniczny wielu chorób i istotnie poprawia rokowanie. Patrzymy z nadzieją w niezbyt odległą, jak nam się wydaje, przyszłość, w której poznamy nieznane dziś mechanizmy rozwoju wielu chorób neurologicznych i metody ich skutecznego leczenia. Stało się to już w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni. Zastosowaną w jego leczeniu terapię opartą na naprawie defektu genetycznego można uznać z powodzeniem za jeden z cudów współczesnej medycyny. Codziennie doświadczamy potęgi wiedzy medycznej i jej nowych możliwości. Zastanawiamy się, gdzie są granice naukowego poznania. Ale i dziś medycyna zawiera w sobie elementy magiczne, dlatego sukces terapii zależy w dużej mierze od leczącego i jego podejścia do chorego. Aktualizacja „Neurologii” uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego wydania. Zachowaliśmy jednak dotychczasowy układ książki, który pozwala na stopniowe poznawanie neurologii – od anatomii układu nerwowego, poprzez podstawy fizjologii klinicznej do szczegółowych opisów objawów i jednostek oraz zespołów chorobowych. Także i teraz szeroko omawiamy diagnostykę biochemiczną i neuroobrazową, ilustrując przedstawiane zagadnienia odpowiednimi rycinami i zdjęciami. Uwzględniliśmy nowe wytyczne i rekomendacje towarzystw naukowych, dotyczące klasyfikacji i leczenia chorób neurologicznych. 

Po aktualizacji tom jest nieco obszerniejszy niż pierwsze wydanie (zawiera 370 stron). Omówiono w nim historię neurologii, anatomię czynnościową i diagnostykę topograficzną układu nerwowego oraz szeroko przedstawiono nowoczesną diagnostykę z uwzględnieniem całego zakresu badań stosowanych we współczesnej neurologii. Przy zachowaniu dotychczasowego układu uwzględniono zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego wydania.

Podręcznik jest dziełem wielu wybitnych dydaktyków, specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach pochodzących z najlepszych ośrodków w Polsce. Podczas aktualizacji uwzględniono sugestie i spostrzeżenia czytelników zgłaszane do pierwszego wydania.


Wprowadzenie

3 Historia neurologii w zarysie, Teofan M. Domżał

Anatomia czynnościowa układu nerwowego

21 Podstawowe informacje o morfologii i fizjologii układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

32 Czynności układu nerwowego i ich zaburzenia, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jakub Stolarski, Natalia Lubina-Dąbrowska

Diagnostyka topograficzna układu nerwowego

59 Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

61 Obwodowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski

94 Ośrodkowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski

134 Opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

Badania w neurologii

141 Badanie neurologiczne, Teofan M. Domżał

164 Badanie neuropsychologiczne, Renata Anna Piusińska-Macoch

174 Badania obrazowe w neurologii, Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska

234 Badania ultrasonograficzne w neurologii, Joanna Wojczal

252 Badania elektrofizjologiczne, Kazimierz Tomczykiewicz, Grażyna Tacikowska, Maciej Rzeski, Piotr Nadratowski

287 Nieradiologiczne badania inwazyjne, Dariusz Adamek

299 Interpretacja i znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu nerwowego, Sławomir Michalak

308 Badania mikrobiologiczne w neurologii, Kamila Duniec

312 Badania genetyczne w neurologii, Anna Sułek, Jacek Zaremba

316 Badania z zakresu medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób neurologicznych, Leszek Królicki, Maciej Jakuciński, Joanna Mączewska

322 Atlas badań EEG, Krystyna Niedzielska

Neurologia Tom I wyd. 2

160,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: