Neurologia Tom II wyd. 2

Redaktor naukowy:
prof. dr. hab. n. med. Adam Stępień
Rok wydania:
2021
Oprawa:
Twarda
Objętość:
720
Wymiary:
210x297 mm.
Specjalizacja:
Neurologia
 • Opis

  Od pierwszego wydania podręcznika „Neurologia” minęło już kilka lat. W tym czasie neurologia kliniczna uległa płynnej ewolucji, a w niektórych obszarach dokonał się spektakularny postęp. Odzwierciedlenie tych zmian uwzględniono w nowej edycji książki, tak by sprostać dokonującym się zmianom i zapewnić optymalne źródło informacji o diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych. Decyzja o drugim wydaniu była także odpowiedzią na duże zainteresowanie, z jakim spotkała się premierowa odsłona naszej publikacji. W tym czasie stała się ona jednym z głównych źródeł nauki neurologii klinicznej, przeznaczonym zarówno dla osób uczących się neurologii, jak i neurologów praktyków oraz lekarzy innych specjalności. Tak jak poprzednio, tak i to wydanie obejmuje szeroki obszar wiedzy – od podstaw anatomii fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia, by spełniło ono wymagania nowoczesnej medycyny.

  W drugim tomie omawiamy rozległy zakres chorób układu nerwowego, w tym naczyniowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i układu ruchu. Obecne opracowanie wzbogaciliśmy o wiele nowych zdjęć radiologicznych, a ryciny i tabele zostały uaktualnione. Uwzględniliśmy przy tym obowiązujące wytyczne i rekomendacje krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych dotyczące klasyfikacji i leczenia chorób neurologicznych. Świadomie zachowaliśmy dotychczasowy układ podręcznika, aby całość stanowiła kontynuację wydania pierwszego. Przykładaliśmy szczególną uwagę do tego, by nowe wiadomości i fakty przeanalizować i przedstawić z należytą starannością i precyzją, tak by miały przełożenie na codzienną praktykę kliniczną i stały się źródłem najlepszych informacji stanowiących podstawę codziennych decyzji klinicznych. Uwzględniliśmy także sugestie i uwagi Czytelników, które do nas napłynęły. 

  Neurologia kliniczna jest wciąż wielką szkołą pokory. Mózg skrywa przed nami swoje tajemnice, które mimo coraz to doskonalszych metod badawczych pozostają nieodkryte. Dla wielu chorób nie znamy nawet żadnego specyficznego markera biologicznego. Ten brak wiedzy o ich patofizjologii uniemożliwia skuteczne leczenie. Należy mieć nadzieję, że stale dokonujący się i szybki postęp w neurobiologii i neurogenetyce odmieni ten stan. 

  W publikacji znajdziesz:

  ✔ bogate źródło informacji o diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych

  ✔ obszerne omówienie chorób układu nerwowego, w tym naczyniowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i układu ruchu

  ✔ uaktualnione i rozbudowane rozdziały poświęcone współczesnej diagnostyce i leczeniu nowotworów mózgu

  ✔ odzwierciedlenie zmian i postępu, jakie dokonały się w ostatnich latach w neurologii klinicznej.

 • Spis treści

  Neurologia kliniczna

  Epidemiologia chorób układu nerwowego

  - Danuta Ryglewicz, Danuta Milewska

  Choroby infekcyjne

  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

  - Aleksander Garlicki 

  Ropne ogniskowe zakażenia śródczaszkowe

  - Aleksander Garlicki

  Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne

  - Aleksander Garlicki 

  Choroby wywołane przez krętki

  - Joanna Zajkowska, Wiesław Drozdowski

  Choroby wywołane przez wirusy o powinowactwie do komórek układu nerwowego

  - Urszula Fiszer 

  Zakażenie HIV

  - Alicja Wiercińska-Drapało 

  Choroby wywołane przez prątki

  - Wiesław Drozdowski, Joanna Zajkowska 

  Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego

  - Aleksander Garlicki 

  Zarażenia pasożytnicze układu nerwowego

  - Karolina Świtaj, Piotr Karol Borkowski, Piotr Kajfasz

  Choroby wywołane przez priony

  - Urszula Fiszer

  Zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego

  Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzczaszkowe

  - Jacek J. Rożniecki 

  Obrzęk mózgu

  - Jacek J. Rożniecki 

  Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe

  - Jacek J. Rożniecki 

  Wodogłowie

  - Jacek J. Rożniecki 

  Podciśnienie śródczaszkowe

  - Jacek J. Rożniecki 

  Zespoły wklinowania

  - Jacek J. Rożniecki 

  Choroby naczyniowe

  Wprowadzenie do chorób naczyniowych

  - Tomasz Litwin, Anna Członkowska 

  Udary mózgu – wprowadzenie

  - Tomasz Litwin, Anna Członkowska 

  Ostre niedokrwienie mózgu – udar niedokrwienny i przemijające niedokrwienie mózgu

  - Tomasz Litwin, Jan Bembenek, Anna Członkowska 

  Krwawienie do mózgu

  - Adam Kobayashi, Anna Członkowska

  Nieurazowe krwawienie podpajęczynówkowe

  - Adam Kobayashi, Anna Członkowska 

  Udar żylny

  - Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska 

  Udar mózgu u dzieci

  - Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

  Zaburzenia budowy naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego

  - Adam Kobayashi, Anna Członkowska 

  Encefalopatia nadciśnieniowa i zespół PRES.

  - Maciej Niewada, Anna Członkowska 

  Otępienie naczyniopochodne

  - Agnieszka Piechal, Anna Członkowska 

  Zapalenia naczyń układu nerwowego

  - Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

  Choroba moyamoya

  - Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

  Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej – diagnostyka i leczenie interwencyjne

  - Marek Maruszyński, Mirosław Dziekiewicz 

  Zaburzenia ukrwienia rdzenia kręgowego

  - Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska 

  Udar kardiogenny

  - Jacek Staszewski

  Nowotwory

  Wprowadzenie do nowotworów mózgu

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Glejaki

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Chłoniaki

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych i wybrane inne nowotwory mezenchymalne niezwiązane z oponami

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Nowotwory i nienowotworowe choroby rozrostowe czaszki i nerwów czaszkowych

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Nowotwory szyszynki i jej okolicy

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Guzy okolicy siodła tureckiego

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht

  Śródczaszkowe nowotwory przerzutowe

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Nowotwory OUN u dzieci i młodzieży

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht

  Nowotwory kanału kręgowego

  - Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

  Neurologiczne zespoły paranowotworowe

  - Przemysław Nowacki

  Urazy

  Urazy ośrodkowego układu nerwowego

  - Andrzej Radek 

  Urazy kręgosłupa i nerwów obwodowych

  - Andrzej Radek, Maciej Radek 

  Uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie jonizujące

  - Marek W. Kowalczyk

  Choroby układu ruchowego

  Drżenie 

  - Adam Stępień 

  Zespół i choroba Parkinsona

  - Joanna Siuda 

  Zanik wieloukładowy

  - Małgorzata Michałowska 

  Postępujące porażenie ponadjądrowe

  - Joanna Siuda, Justyna Tabaka-Pradela 

  Choroby neuronu ruchowego

  - Adam Stępień 

  Zwyrodnienie mózgu z gromadzeniem żelaza

  - Dorota Dziewulska 

  Pląsawice

  - Daniel Zielonka

  Zespół Gilles’a de la Tourette’a i inne choroby tikowe

  - Dominika Wrzesień, Adam Stępień 

  Dystonie

  - Adam Stępień 

  Leczenie toksyną botulinową w neurologii

  - Teofan M. Domżał 

  Zespół niespokojnych nóg

  - Magdalena Boczarska - Jedynak, Joanna Siuda

  Połowiczy kurcz twarzy

  Magdalena Boczarska - Jedynak, Joanna Siuda

  Mioklonie

  - Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień 

  Paraplegie spastyczne

  - Anna Sułek

  Zespoły otępienne

  Wprowadzenie do zespołów otępiennych

  - Maria Barcikowska 

  Choroba Alzheimera

  - Maria Barcikowska 

  Otępienie czołowo-skroniowe

  - Maria Barcikowska 

  Otępienie z ciałami Lewy’ego

  - Maria Barcikowska 

  Łagodne zaburzenia poznawcze

  - Andrzej Potemkowski

  Zaburzenia snu

  Zaburzenia snu

  - Michał Skalski

  Neuropatie

  Wprowadzenie do neuropatii

  - Marta Durka-Kęsy 

  Neuropatie wrodzone

  - Marta Durka-Kęsy 

  Pierwotne neuropatie zapalne

  - Marta Durka-Kęsy 

  Neuropatie wtórne

  - Marta Durka-Kęsy 

  Mononeuropatie i pleksopatie

  - Marta Durka-Kęsy

Od pierwszego wydania podręcznika „Neurologia” minęło już kilka lat. W tym czasie neurologia kliniczna uległa płynnej ewolucji, a w niektórych obszarach dokonał się spektakularny postęp. Odzwierciedlenie tych zmian uwzględniono w nowej edycji książki, tak by sprostać dokonującym się zmianom i zapewnić optymalne źródło informacji o diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych. Decyzja o drugim wydaniu była także odpowiedzią na duże zainteresowanie, z jakim spotkała się premierowa odsłona naszej publikacji. W tym czasie stała się ona jednym z głównych źródeł nauki neurologii klinicznej, przeznaczonym zarówno dla osób uczących się neurologii, jak i neurologów praktyków oraz lekarzy innych specjalności. Tak jak poprzednio, tak i to wydanie obejmuje szeroki obszar wiedzy – od podstaw anatomii fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia, by spełniło ono wymagania nowoczesnej medycyny.

W drugim tomie omawiamy rozległy zakres chorób układu nerwowego, w tym naczyniowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i układu ruchu. Obecne opracowanie wzbogaciliśmy o wiele nowych zdjęć radiologicznych, a ryciny i tabele zostały uaktualnione. Uwzględniliśmy przy tym obowiązujące wytyczne i rekomendacje krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych dotyczące klasyfikacji i leczenia chorób neurologicznych. Świadomie zachowaliśmy dotychczasowy układ podręcznika, aby całość stanowiła kontynuację wydania pierwszego. Przykładaliśmy szczególną uwagę do tego, by nowe wiadomości i fakty przeanalizować i przedstawić z należytą starannością i precyzją, tak by miały przełożenie na codzienną praktykę kliniczną i stały się źródłem najlepszych informacji stanowiących podstawę codziennych decyzji klinicznych. Uwzględniliśmy także sugestie i uwagi Czytelników, które do nas napłynęły. 

Neurologia kliniczna jest wciąż wielką szkołą pokory. Mózg skrywa przed nami swoje tajemnice, które mimo coraz to doskonalszych metod badawczych pozostają nieodkryte. Dla wielu chorób nie znamy nawet żadnego specyficznego markera biologicznego. Ten brak wiedzy o ich patofizjologii uniemożliwia skuteczne leczenie. Należy mieć nadzieję, że stale dokonujący się i szybki postęp w neurobiologii i neurogenetyce odmieni ten stan. 

W publikacji znajdziesz:

✔ bogate źródło informacji o diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych

✔ obszerne omówienie chorób układu nerwowego, w tym naczyniowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i układu ruchu

✔ uaktualnione i rozbudowane rozdziały poświęcone współczesnej diagnostyce i leczeniu nowotworów mózgu

✔ odzwierciedlenie zmian i postępu, jakie dokonały się w ostatnich latach w neurologii klinicznej.

Neurologia kliniczna

Epidemiologia chorób układu nerwowego

- Danuta Ryglewicz, Danuta Milewska

Choroby infekcyjne

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

- Aleksander Garlicki 

Ropne ogniskowe zakażenia śródczaszkowe

- Aleksander Garlicki

Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne

- Aleksander Garlicki 

Choroby wywołane przez krętki

- Joanna Zajkowska, Wiesław Drozdowski

Choroby wywołane przez wirusy o powinowactwie do komórek układu nerwowego

- Urszula Fiszer 

Zakażenie HIV

- Alicja Wiercińska-Drapało 

Choroby wywołane przez prątki

- Wiesław Drozdowski, Joanna Zajkowska 

Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego

- Aleksander Garlicki 

Zarażenia pasożytnicze układu nerwowego

- Karolina Świtaj, Piotr Karol Borkowski, Piotr Kajfasz

Choroby wywołane przez priony

- Urszula Fiszer

Zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego

Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzczaszkowe

- Jacek J. Rożniecki 

Obrzęk mózgu

- Jacek J. Rożniecki 

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe

- Jacek J. Rożniecki 

Wodogłowie

- Jacek J. Rożniecki 

Podciśnienie śródczaszkowe

- Jacek J. Rożniecki 

Zespoły wklinowania

- Jacek J. Rożniecki 

Choroby naczyniowe

Wprowadzenie do chorób naczyniowych

- Tomasz Litwin, Anna Członkowska 

Udary mózgu – wprowadzenie

- Tomasz Litwin, Anna Członkowska 

Ostre niedokrwienie mózgu – udar niedokrwienny i przemijające niedokrwienie mózgu

- Tomasz Litwin, Jan Bembenek, Anna Członkowska 

Krwawienie do mózgu

- Adam Kobayashi, Anna Członkowska

Nieurazowe krwawienie podpajęczynówkowe

- Adam Kobayashi, Anna Członkowska 

Udar żylny

- Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska 

Udar mózgu u dzieci

- Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

Zaburzenia budowy naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego

- Adam Kobayashi, Anna Członkowska 

Encefalopatia nadciśnieniowa i zespół PRES.

- Maciej Niewada, Anna Członkowska 

Otępienie naczyniopochodne

- Agnieszka Piechal, Anna Członkowska 

Zapalenia naczyń układu nerwowego

- Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

Choroba moyamoya

- Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska 

Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej – diagnostyka i leczenie interwencyjne

- Marek Maruszyński, Mirosław Dziekiewicz 

Zaburzenia ukrwienia rdzenia kręgowego

- Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska 

Udar kardiogenny

- Jacek Staszewski

Nowotwory

Wprowadzenie do nowotworów mózgu

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Glejaki

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Chłoniaki

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych i wybrane inne nowotwory mezenchymalne niezwiązane z oponami

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Nowotwory i nienowotworowe choroby rozrostowe czaszki i nerwów czaszkowych

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Nowotwory szyszynki i jej okolicy

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Guzy okolicy siodła tureckiego

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht

Śródczaszkowe nowotwory przerzutowe

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Nowotwory OUN u dzieci i młodzieży

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht

Nowotwory kanału kręgowego

- Przemysław  Nowacki, Michał Falco, Rafał Becht 

Neurologiczne zespoły paranowotworowe

- Przemysław Nowacki

Urazy

Urazy ośrodkowego układu nerwowego

- Andrzej Radek 

Urazy kręgosłupa i nerwów obwodowych

- Andrzej Radek, Maciej Radek 

Uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie jonizujące

- Marek W. Kowalczyk

Choroby układu ruchowego

Drżenie 

- Adam Stępień 

Zespół i choroba Parkinsona

- Joanna Siuda 

Zanik wieloukładowy

- Małgorzata Michałowska 

Postępujące porażenie ponadjądrowe

- Joanna Siuda, Justyna Tabaka-Pradela 

Choroby neuronu ruchowego

- Adam Stępień 

Zwyrodnienie mózgu z gromadzeniem żelaza

- Dorota Dziewulska 

Pląsawice

- Daniel Zielonka

Zespół Gilles’a de la Tourette’a i inne choroby tikowe

- Dominika Wrzesień, Adam Stępień 

Dystonie

- Adam Stępień 

Leczenie toksyną botulinową w neurologii

- Teofan M. Domżał 

Zespół niespokojnych nóg

- Magdalena Boczarska - Jedynak, Joanna Siuda

Połowiczy kurcz twarzy

Magdalena Boczarska - Jedynak, Joanna Siuda

Mioklonie

- Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień 

Paraplegie spastyczne

- Anna Sułek

Zespoły otępienne

Wprowadzenie do zespołów otępiennych

- Maria Barcikowska 

Choroba Alzheimera

- Maria Barcikowska 

Otępienie czołowo-skroniowe

- Maria Barcikowska 

Otępienie z ciałami Lewy’ego

- Maria Barcikowska 

Łagodne zaburzenia poznawcze

- Andrzej Potemkowski

Zaburzenia snu

Zaburzenia snu

- Michał Skalski

Neuropatie

Wprowadzenie do neuropatii

- Marta Durka-Kęsy 

Neuropatie wrodzone

- Marta Durka-Kęsy 

Pierwotne neuropatie zapalne

- Marta Durka-Kęsy 

Neuropatie wtórne

- Marta Durka-Kęsy 

Mononeuropatie i pleksopatie

- Marta Durka-Kęsy

Neurologia Tom II wyd. 2

160,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: