Psyche/soma

Nagły zgon sercowy w praktyce psychiatry

lek. Maria Łukasiewicz1
lek. Przemysław Łukasiewicz2
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz1

1III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Poradnia Leczenia Uzależnień Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa

  • Problemy dotyczące diagnostyki i leczenia kardiologicznego pacjentów obciążonych ciężką chorobą psychiczną
  • Czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego występujące w praktyce lekarza psychiatry
  • Zapobieganie powikłaniom kardiologicznym w omawianej grupie pacjentów

Obserwując trendy we współczesnej medycynie, można wyraźnie zauważyć dwa wyróżniające się spośród innych. Pierwszym jest bardzo dynamiczny rozwój medycyny opartej na dowodach (EBM – evidence based medicine), a drugim indywidualizacja podejścia do pacjenta. Wraz z rozwojem EBM pojawiają się coraz liczniejsze i doskonalsze badania kliniczne w każdej dziedzinie, na podstawie których prowadzone są nie tylko rozbudowane metaanalizy, przynoszące najbardziej wartościowe dane z populacyjnego punktu widzenia, lecz także analizy podgrup. Te drugie pozwalają na uzyskanie informacji o pewnych szczególnych grupach pacjentów, którzy wyłamują się z populacyjnego schematu, i umożliwiają indywidualizację podejścia terapeutycznego konkretnie u tych chorych.

Nikogo już nie dziwi wyodrębnienie grup pacjentów z cukrzycą lub w wieku podeszłym w badaniach kardiologicznych. W tych grupach zarówno odrębny przebieg i obraz chorób sercowo-naczyniowych, jak i zróżnicowane cele terapeutyczne są uznawane za oczywiste. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy do analizy włączana jest grupa „nieoczywista” z punktu widzenia wyjściowo badanej choroby. Przykładem takiej podgrupy są pacjenci psychiatryczni, których choroba podstawowa nie mieści się w klasycznie rozumianym zestawie czynników ryzyka kardiologicznego.

Artykuł jest próbą analizy dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami oraz chorobami psychicznymi w kontekście chorób sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem nagłego zgonu sercowego.

Problemy pacjentów psychiatrycznych

Przed rozpoczęciem szczegółowego przeglądu dostępnej literatury przedmiotu konieczne wydaje się rozszerzenie spojrzenia na problemy populacji pacjentów psychiatrycznych – spojrzenia nie tylko w kontekście zaburzeń somatycznych, ale i problemów spo...

Epidemiologia

Z dostępnych publikacji wynika, że pacjenci psychiatryczni są znamiennie bardziej narażeni na przedwczesną śmierć w porównaniu z populacją ogólną. Badania epidemiologiczne pokazują, że szacowana długość życia pacjentów z poważnymi zaburzeniami psy...

Nadwaga i otyłość

Zgodnie z definicją, nadwaga występuje, gdy wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosi >25-29,9 kg/m2, a otyłość – przy BMI ≥30 kg/m2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nadwaga i otyłość

Zgodnie z definicją, nadwaga występuje, gdy wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosi >25-29,9 kg/m2, a otyłość – przy [...]

Zespół metaboliczny

Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi, w celu rozpoznania zespołu metabolicznego muszą być spełnione dowolne 3 z 5 następujących warunków:

Cukrzyca typu 2

Występowanie cukrzycy jest nawet 5-krotnie częstsze w grupie pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami schizoafektywnymi oraz 2,6-krotnie częstsze u [...]

Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby układu sercowo-naczyniowego, z chorobą niedokrwienną serca na czele, są najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób cierpiących na choroby psychiczne. Częstość występowania [...]

Nagły zgon sercowy

Nagły zgon sercowy, nazywany również nagłą śmiercią sercową, definiuje się jako „zgon z przyczyn sercowych poprzedzony nagłą utratą przytomności, gdy objawy [...]

Sytuacje szczególne

Nagła śmierć o podłożu kardiologicznym zależy od wielu czynników, nie tylko od współistniejących chorób somatycznych, w tym od opisanej powyżej choroby [...]

Podsumowanie

W artykule przedstawiono czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego występujące w praktyce lekarza psychiatry. Należy podkreślić szczególnie, że podstawową przyczyną SCD u [...]

Do góry