Per aspera ad astra

Funkcjonowanie psychiczne studentów anglojęzycznych wydziałów medycznych w Polsce

Diana Sofowora1
Tariel Tschaidse1
lek. Katarzyna Wachowska2

1English Division (V rok studiów), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Wachowska

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

  • Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów wydziałów międzynarodowych kilkunastu uczelni medycznych w Polsce
  • Najczęstsze zaburzenia psychiczne, ich przyczyny oraz sposoby radzenia sobie podejmowane przez badanych
  • Działania, które warto wdrożyć w celu poprawy stanu zdrowia psychicznego zagranicznych studentów uczących się w Polsce

Wielu młodych ludzi pochodzących z różnych części świata decyduje się na rozpoczęcie studiów medycznych w Polsce. W ciągu ostatnich 25 lat aż 15 polskich uczelni wprowadziło anglojęzyczne wydziały medyczne. Każdego roku 250-1000 studentów zagranicznych rozpoczyna naukę na tych uczelniach. Podejmują się oni zarówno realizacji całości studiów w Polsce, jak i odbycia niektórych semestrów w ramach wymiany Socrates-Erasmus.

Polskie uczelnie stały się bardziej atrakcyjne dla zagranicznych studentów z kilku powodów. Jak wskazują wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety – 18% badanych wybrało Polskę, ponieważ czesne na uczelni jest dużo tańsze niż w innych krajach, zwłaszcza w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kolejne 37% podjęło taką decyzję, ponieważ proces aplikacyjny był łatwiejszy niż w ich krajach ojczystych. Natomiast 29% pytanych nie podało konkretnego powodu.

Szkoły międzynarodowe w Polsce dają studentom możliwość realizacji marzenia o byciu lekarzem. Niestety, studiowanie medycyny w innym kraju, którego języka aż 79% studentów nie zna, wpływa na zdrowie psychiczne wielu z nich.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metoda

Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę, w której wzięło udział 169 studentów reprezentujących uczelnie medyczne w Polsce z programem nauczania w języku [...]

Wyniki

Lęk był najczęstszą dolegliwością psychopatologiczną wśród badanych. Niemal 3/4 z nich potwierdziło doświadczanie stanów lękowych. Studenci wymieniali wiele różnych przyczyn lęku [...]

Dyskusja

Jak widać, ponad 90% zagranicznych studentów medycyny w Polsce cierpi na jakieś formy dolegliwości psychicznych. Spośród nich tylko 33% zwróciło się [...]
Do góry