Archiwum

- Kogo dotyczą przepisy RODO?
- Jakie ryzyko dla bezpieczeństwa danych osobowych związane jest z przetwarzaniem ich w systemach informatycznych?
- Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych w indywidualnej praktyce lekarskiej oraz w podmiotach leczniczych?
- Jaki jest zakres nowych obowiązków dot. ochrony danych osobowych?
- Czy 1-osobowy gabinet lekarski podlega takim samym wymogom techniczno-organizacyjnym jak podmioty lecznicze?
- Jakie prawa RODO przyznaje pacjentom?
- Jakie roszczenia mogą wysuwać pacjenci na podstawie art. 82 RODO?
- Jakie sankcje wprowadza RODO?
- Jakie kroki należy podjąć, by przygotować gabinet lekarski lub podmiot leczniczy do RODO?

lek. Leszek Kraj

  • 13.12.2017
  • 40 min.
zobacz nagranie
  • Podstawy diagnostyki guza trzustki
  • Ewolucja leczenia rozsianego raka trzustki (mPC)
  • Opcje terapeutyczne mPC w świetle najnowszych wytycznych
  • Nowe możliwości terapii mPC w Polsce w 2017 roku w ramach Programu Lekowego
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA