Leczenie grypy

Wczesne leczenie przeciwwirusowe zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu grypy. Podanie leków przeciwwirusowych zaleca się pacjentom z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem wirusem grypy i ciężkim przebiegiem choroby lub powikłaniami, chorym wymagającym hospitalizacji, a także tym z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby niezależnie od zastosowanych wcześniej szczepień przeciwko grypie.

Temat numeru

Leczenie grypy

lek. Andrzej Załęski

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii WUM, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa; e-mail: redakcja@medical-tribune.pl

Wczesne leczenie przeciwwirusowe zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu grypy. Podanie leków przeciwwirusowych zaleca się pacjentom z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem wirusem grypy i ciężkim przebiegiem choroby lub powikłaniami, chorym wymagającym hospitalizacji, a także tym z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby niezależnie od zastosowanych wcześniej szczepień przeciwko grypie.

Wprowadzenie

W Polsce trwa właśnie nowy sezon grypowy, który na półkuli północnej przypada na okres od października do kwietnia i zwykle osiąga szczyt zachorowań pod koniec lutego. Ze względu na zmienną i trudną do przewidzenia cyrkulację wirusów grypy, jak też związane z tym trudności w corocznym dopasowaniu składu szczepionki, sezony te znacznie różnią się od siebie. Ubiegły – 2016/17 – należał do względnie łagodnych.

W krajach UE rocznie zgłasza się do 71 000 zgonów z powodu grypy. Największe ryzyko dotyczy najmłodszych dzieci, chorych przewlekle oraz osób >65 r.ż. Zgodnie z danymi European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) roczną zachorowalność ...