Czy można zaszczepić pacjenta przeciwko chorobom serca i naczyń?

Długość życia Polaków znacząco się wydłużyła w ostatnich dziesięcioleciach. O ile w 1950 r. mężczyźni żyli średnio 56,1 roku, a kobiety 61,7, o tyle w 1970 r. średnia długość życia wynosiła odpowiednio 66,6 i 73,3 roku, a w 1991 r. 65,9 oraz 75,1 roku

Czy można zaszczepić pacjenta przeciwko chorobom serca i naczyń?

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. M. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: piotrjankowski@interia.pl

  • Z uwagi na znaczne obciążenie społeczeństwa chorobami układu krążenia każda forma zapobiegania ich występowaniu odgrywa niezwykle istotną rolę
  • Jednym ze sposobów profilaktyki tych chorób jest szczepienie przeciwko grypie

Długość życia Polaków znacząco się wydłużyła w ostatnich dziesięcioleciach. O ile w 1950 r. mężczyźni żyli średnio 56,1 roku, a kobiety 61,7, o tyle w 1970 r. średnia długość życia wynosiła odpowiednio 66,6 i 73,3 roku, a w 1991 r. 65,9 oraz 75,1 ...

Wobec znacznego obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia szczególnego znaczenia nabiera każda forma zapobiegania ich występowaniu. Do tych sposobów profilaktyki należy szczepienie przeciwko grypie.

Grypa a choroby układu krążenia

Choć grypę najczęściej wiążemy z infekcjami dróg oddechowych, to wirus grypy wykazuje powinowactwo do wielu tkanek i narządów, namnaża się w nich, uszkadzając je i prowadząc do groźnych następstw. Najczęstsze powikłania kardiologiczne grypy to zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i ostre zespoły wieńcowe, w tym zawał serca. Związek między grypą a chorobą wieńcową, zawałem serca, nagłymi zgonami z przyczyn kardiologicznych jest znany od lat i dobrze udokumentowany.