Kaszel przewlekły – diagnostyka różnicowa u dorosłych i dzieci

Kaszel przewlekły – diagnostyka różnicowa u dorosłych i dzieci

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

e-mail: anitsch@wum.edu.pl

Small nitsch osuch aneta 1 opt

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

  • Trzy główne przyczyny kaszlu przewlekłego u dorosłych: astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, choroba refluksowa przełyku
  • Algorytm postępowania diagnostycznego i badania dodatkowe u dorosłych pacjentów z kaszlem przewlekłym
  • Mukowiscydoza, aspiracja ciała obcego, wrodzone wady anatomiczne i pierwotna dyskineza rzęsek jako dodatkowe czynniki w diagnostyce różnicowej kaszlu przewlekłego u dzieci

Epidemiologia

Kaszel jest jednym z najczęstszych objawów będących przyczyną konsultacji lekarskich1. Kaszel przewlekły został zdefiniowany jako kaszel trwający >8 tygodni2,3. Szacuje się, że jest to dolegliwość występująca u 3-40% populacji4,5. W ankiecie przeprowadzonej przez European Respiratory Society (ERS) w grupie liczącej 18 277 respondentów w wieku 20-48 lat z 16 krajów na całym świecie kaszel nocny zgłosiło 30% badanych, kaszel produktywny – 10%, kaszel nieproduktywny – również 10%2.

Przewlekły kaszel jest prawdopodobnie jednym z najczęstszych objawów chorobowych wśród dzieci i zwykle wiąże się z zakażeniem dróg oddechowych. Szacuje się, że 10% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cierpi na uporczywy, przewlekły kaszel, niezwiązany z przeziębieniem i bez świstów6-8. Kaszel, któremu nie towarzyszą świsty, zwykle ma podłoże środowiskowe (np. wilgoć w domu, zanieczyszczenie powietrza) i jest silnie związany ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziny. Jeśli oboje rodzice palą tytoń, wówczas częstość występowania przewlekłego kaszlu u dzieci w wieku <11 r.ż. zwiększa się do poziomu 50%9.

Kaszel przewlekły u dorosłych

Zebranie dokładnego wywiadu i poznanie historii klinicznej może dostarczyć ważnych wskazówek diagnostycznych, które pozwalają na przeprowadzenie ukierunkowanej próby terapeutycznej kaszlu przewlekłego, bez potrzeby dalszych badań (ryc. 1)10. Należy prześledzić historię leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE – angiotensin converting enzyme), ponieważ u ≤15% pacjentów przyjmujących te leki wkrótce po rozpoczęciu terapii pojawia się suchy kaszel11. Również zakażeniu górnych dróg oddechowych często towarzyszy kaszel, który zwykle szybko ustępuje – wraz z ustąpieniem ostrego zakażenia10.

Small 65116

Rycina 1. Algorytm postępowania u pacjentów dorosłych z kaszlem przewlekłym10

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że u osób niepalących tytoniu, z prawidłowym wynikiem prześwietlenia klatki piersiowej oraz nieprzyjmujących inhibitorów ACE przewlekły kaszel jest zwykle spowodowany astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa lub chorobą refluksową przełyku (GERD – gastroesophageal reflux disease)12. Istnieje również możliwość wystąpienia podwójnej patologii (współchorobowości). Poza napadowym kaszlem takie objawy jak świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej i duszność sugerują astmę oskrzelową. Kaszel może zostać wywołany przez wysiłek fizyczny i/lub zimne powietrze, ale te czynniki występują również w przypadku kaszlu nieastmatycznego10. Na zapalenie błony śluzowej nosa mogą wskazywać stwierdzane w wywiadzie: niedrożność nosa lub przekrwienie błony śluzowej nosa, katar, kichanie, ropna wydzielina z nosa, ból twarzy oraz zespół ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła (PNDS – post nasal drip sydrome). Badanie gardła może wykazać wówczas zaczerwienienie błony śluzowej gardła, zmiany błony śluzowej gardła przypominające z wyglądu kostkę brukową oraz obecność śluzowej lub ropnej wydzieliny na tylnej ścianie gardła.

Niestety, wiele objawów związanych z chorobami gardła występuje również w GERD, na którą wskazuje obecność klasycznych objawów, np. niestrawności czy zgagi, chociaż objawy takie jak ochrypły głos, afonia też często są obecne10. Refluks jest zwykle spowodowany przejściowym rozluźnieniem zwieracza przełyku, w związku z czym kaszel może wystąpić po posiłkach lub podczas jedzenia albo leżenia, zginania się lub pochylania. Nasilenie kaszlu zwykle zmniejsza się podczas snu, a zwiększa po przyjęciu wyprostowanej pozycji. GERD występuje częściej u pacjentów z nadwagą.

Historia palenia papierosów oraz ilość i charakter plwociny (jeśli się pojawia) powinny zostać szczegółowo opisane10. Przewlekły kaszel u palaczy jest zależny od liczby wypalonych papierosów i może powodować produkcję śluzowatych oraz śluzowato-ropnych wydzielin w wyniku przewlekłego zapalenia oskrzeli. Może to też być kaszel suchy powstały w wyniku drażniącego działania dymu papierosowego. Odpluwanie znacznej ilości wydzieliny sugeruje występowanie konkretnych patologii (np. rozstrzeni oskrzeli)10.

W diagnostyce różnicowej kaszlu przewlekłego u dorosłych nie może zabraknąć infekcji. Napadowy kaszel nocny, utrzymujący się nawet do 3 miesięcy, charakteryzuje krztusiec. Aktualnie sytuacja epidemiologiczna krztuśca w Polsce i w innych krajach rozwiniętych pogorszyła się, co wynika z faktu, że szczepienia wykonywane w wieku dziecięcym nie chronią przed zachorowaniem na krztusiec przez całe życie, lecz zapewniają ochronę trwającą 5-10 lat, w zależności od stosowanej szczepionki. Obecnie na krztusiec chorują głównie nastolatki i osoby dorosłe, nie jest to więc – jak się często błędnie uważa – choroba wieku dziecięcego. Dla dorosłych krztusiec to przede wszystkim uciążliwa choroba, ale występują też powikłania w postaci złamania żeber, zapalenia płuc, nietrzymania moczu czy krwawień do ośrodkowego układu nerwowego13.

Badania dodatkowe u dorosłych pacjentów z kaszlem przewlekłym

Poniżej przedstawiono zalecenia American College of Chest Physicians (CHEST) dotyczące diagnostyki różnicowej kaszlu przewlekłego14. Ocena wyjściowa powinna być oparta na szeregu badań w kierunku chorób płuc i innych organów, o których wiadomo, że często powodują przewlekły kaszel (ryc. 2)10. Podejście diagnostyczne będzie zależeć od tego, jakie testy są dostępne dla lekarza w szpitalu lub w codziennej praktyce lekarskiej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej jest obowiązkowe na wczesnym etapie diagnostyki, ponieważ stwierdzenie poważnych nieprawidłowości zmienia algorytm diagnostyczny.

Small 61082

Rycina 2. Algorytm postępowania diagnostycznego u dorosłych pacjentów z kaszlem przewlekłym10

Spirometria, najlepiej badająca przepływ/objętość, zarówno przed inhalacją lekiem rozszerzającym oskrzela, jak i po niej, może wykazać znaczną odwracalność obturacji dróg oddechowych, dając podstawę do rozpoznania astmy oskrzelowej. Jeśli spirometria jest niedostępna lub jej wynik jest prawidłowy, a rozpoznanie astmy oskrzelowej wydaje się prawdopodobne na podstawie wywiadu, kolejne pomiary maksymalnego przepływu wydechowego (PEF – peak expiratory flow) przeprowadzone w domu mogą wykazać znaczną zmienność dobową15.

Izolowane badanie radiologiczne zatok ma niską swoistość, która rośnie w połączeniu z wywiadem i badaniem otorynolaryngologicznym. Chociaż tomografia komputerowa (TK) zatok cechuje się wyższą swoistością niż zwykła radiografia, niewiele wnosi do rutynowej oceny pacjentów z przewlekłym kaszlem16.