Kaszel przewlekły – diagnostyka różnicowa u dorosłych i dzieci

Aspiracja ciała obcego

Aspiracja ciała obcego zdarza się znacznie częściej u małych chłopców niż dziewczynek, szczególnie często u dzieci w wieku <4 r.ż. Prawdopodobieństwo znalezienia ciała obcego podczas bronchoskopii przeprowadzanej z powodu przewlekłego kaszlu, bez żadnych wskazówek w wywiadzie lub badaniu fizykalnym, jest raczej niewielkie. Jednak Godfrey i in. odnotowali wysoką skuteczność bronchoskopii u dzieci, u których aspiracja ciała obcego została uznana za możliwą, ale nie oczywistą25.

Kaszel psychogenny

Kaszel psychogenny jest rzadki u dzieci. Może mu towarzyszyć charakterystyczny dźwięk „krzyku dzikich gęsi” i może być wywoływany na żądanie. Rozpoznanie należy poprzedzić wykluczeniem potencjalnej choroby podstawowej, szczególnie zespołu Tourette’a, który może się objawiać izolowanym kaszlem w dzieciństwie26.

Podsumowanie

Dobrze zebrany wywiad i szczegółowo przeprowadzone badanie fizykalne odgrywają kluczową rolę w zaplanowaniu diagnostyki różnicowej kaszlu przewlekłego, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Najczęstsze przyczyny kaszlu przewlekłego to: astma oskrzelowa, GERD, rozstrzenie oskrzeli, czynniki jatrogenne oraz – nadal – infekcje, w tym krztusiec.


MAT-PL-2002564-1.0-12/2020