Teleporada musi wystarczyć, by skierować pacjenta z COVID-19 do szpitala

Porozumienie Zielonogórskie: w stanach nagłych nie można przewlekać postępowania

Porozumienie Zielonogórskie odniosło się do nowych zasad NFZ rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zaproponowało doprecyzowanie niektórych zapisów konsultowanego obecnie zarządzenia prezesa NFZ w taki sposób, by ułatwić pacjentowi udzielenie szybkiej i właściwej pomocy w przypadku zakażenia koronawirusem.
Po pierwsze Porozumienie Zielonogórskie postuluje, by zamiast nazwy usług „na rzecz pacjenta z rozpoznanym COVID-19" użyć okreśłenia: „na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”. - Żeby postawić rozpoznanie choroby, najpierw pacjentowi trzeba udzielić porady - wyjaśnia wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. - Zanim dojdzie do porady, ma on tylko wynik testu, a nie rozpoznany COVID-19.
Po drugie – według Porozumienia Zielonogórskiego - określenie „lekarz podstawowej opieki zdrowotnej” (w odniesieniu do udzielania porad) zawęża krąg lekarzy, którzy będą mogli udzielić porady tylko do tych, którzy spełniają definicję ustawową lekarza POZ. Zdaniem Federacji może to utrudniać postępowanie, np. wtedy, gdy pacjent będzie potrzebował pomocy w okresie, kiedy jego wybrany lekarz nie jest dostępny. Federacja proponuje zmienić zapis na „lekarz, który udziela świadczeń u świadczeniodawcy POZ dla pacjenta zadeklarowanego w danym podmiocie”. W ten sposób pacjent będzie mógł uzyskać pomoc również od lekarza zastępującego jego lekarza rodzinnego.
I co najważniejsze - Porozumienie Zielonogórskie proponuje też usunąć z projektu zapis o tym, że teleporada nie może być podstawą do skierowania do szpitala.
- Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, to lekarz musi mieć prawo skierować go do szpitala - przekonuje Tomasz Zieliński. - W stanach nagłych nie jest możliwe, aby postępowanie było przewlekane, a pacjent był odsyłany w celu uzyskania innej porady. Dodatkowo uważamy, że w rozporządzeniu należy precyzyjnie zapisać, że porada może być udzielona na każdym etapie opieki nad pacjentem z dodatnim testem w kierunku SARSCoV-2: od oceny wyniku testu, przez monitorowanie jego stanu, przedłużanie izolacji w warunkach domowych, po decyzję o jej nieprzedłużaniu.
Porozumienie Zielonogórskie proponuje ponadto rozszerzyć zakres usług covidowych o podmioty nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, aby można było zachować ciągłość świadczeń dla pacjentów poza godzinami pracy POZ, szczególnie w dniach wolnych od pracy.
Zdaniem Federacji zmianie powinna też ulec wycena wizyty domowej u pacjenta chorego na COVID-19 – propozycja, jaka na razie nieoficjalnie padła ze strony NFZ, jest zbyt niska, nieproporcjonalna do czasu niezbędnego na tą wizytę, kosztów dojazdu i zużytych środków ochrony indywidualnej.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować