Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2013
Słowo wstępne
Chirurgia trzustki
Chirurgia przełyku
Chirurgia jelita grubego
Konsultacje specjalisty
Zakażenia w chirurgii