Bezpłatny webinar "Wirusowe infekcje układu oddechowego w praktyce – jak leczyć?" już 8.02! Zapisz się >


Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2016

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości
Chirurgia naczyń
Opieka okołooperacyjna
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie