Uczymy się na błędach

Trądzik odwrócony (acne inversa) – najczęstsze błędy w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym

Dr hab. med. Beata Bergler-Czop

Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Beata Bergler-Czop, Katedra i Klinika Dermatologii SUM, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, tel./faks 32 256 11 82, tel. kom. 501 352 033, e-mail: bettina2@tlen.pl

W artykule przedstawiamy nowe teorie dotyczące etiologii trądziku odwróconego oraz metod jego leczenia, a także najczęstsze błędy w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, polegające na wielokrotnej i długotrwałej antybiotykoterapii oraz nieradykalnym leczeniu chirurgicznym.

Trądzik odwrócony (acne inversa, hidradenitis suppurativa) jest potencjalnie ciężką, przewlekłą chorobą zapalną, ze znacznym negatywnym wpływem na jakość życia. Zwykle zmiany zlokalizowane są w okolicy fałdów skóry i mają charakter bolesnych guzków z tendencją do wytwarzania przetok i bliznowacenia.[1] Stygmatyzacja, depresja i lęk są najwyższe u pacjentów z lokalizacją zmian w okolicy odbytu i Trądzik odwrócony (acne inversa, hidradenitis suppurativa) jest potencjalnie ciężką, przewlekłą chorobą zapalną, ze znacznym negatywnym wpływem na jakość życia. Zwykle zmiany zlokalizowane są w okolicy fałdów skóry i mają charakter bolesnych guzków z tendencją do wytwarzania przetok i bliznowacenia.[1] Stygmatyzacja, depresja i lęk są najwyższe u pacjentów z lokalizacją zmian w okolicy odbytu i narządów płciowych.

Do dzisiaj trwają dyskusje, czy schorzenie należy do grupy trądziku, czy jest to całkiem odmienna jednostka chorobowa. Obecnie uważa się, że pierwotnie dochodzi do hiperkeratozy i zniszczenia mieszków włosowych, a zajęcie apokrynowych gruczołów potowych jest zjawiskiem wtórnym. Najczęściej dotyczy mężczyzn po okresie pokwitania. Częstość występowania to średnio 1:600 u rasy kaukaskiej, ale wyższe jest u pacjentów pochodzenia afrykańskiego. Średnie rozpowszechnienie waha się w różnych regionach świata od < 1 proc. do 4 proc.[1-3]

W przebiegu trądziku odwróconego zmiany występują z reguły w miejscach nietypowych, takich jak: pośladki, pachwiny, doły pachowe, okolice narządów płciowych, owłosiona skóra głowy (tab. 1).

Small tradzik odwrocony tabela 1

Tabela 1. Lokalizacja zmian

Schorzenie z reguły, w przeciwieństwie do trądziku zwykłego, źle reaguje na izotretynoinę.

Etiologia

Small tradzik odwrocony tabela 2

Tabela 2. Rys historyczny acne inversa

Jak wspomniałam, nie jest do końca jasna (tab. 2). Potwierdzono rodzinne występowanie tego schorzenia, ale genetyka i wzór dziedziczenia u większości pacjentów wymagają dalszych badań. W rodzinach chińskich, japońskich i europejskich opisywano mutacje genów β-sekretazy – NCSTN, PSENEN i PSEN1. Γ-sekretaza jest jedną z wielu podjednostek kompleksu proteazy, który rozszczepia białka przezbłonowe. Jest również kluczowa dla odpowiedniego przetwarzania białka Notch, które jest sugerowane jako kluczowe dla etiologii acne inversa. Najbardziej znanym substratem γ-sekretazy jest białko prekursorowe amyloidu, który jest integralnym białkiem błonowym. Stąd złogi amyloidu były opisywane również u chorych z trądzikiem odwróconym.[2,4-6]

Badanie bakteriologiczne u pacjentów z acne inversa wykazuje brak flory bakteryjnej lub florę mieszaną, zawierającą bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. W głębokich wycinkach ze zmian czasami można znaleźć koagulazo-ujemne gronkowce. Badacze sugerują, że wskazuje to na zaburzenia wrodzonej odporności komórkowej w stosunku do flory fizjologicznej, prawdopodobnie również drożdżaków. U pacjentów z trądzikiem odwróconym zmiany skórne prawie nigdy nie powodują gorączki, posocznicy lub powiększenia węzłów chłonnych. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przyspieszone OB, podwyższoną leukocytozę i inne markery przewlekłego procesu zapalnego.[1,7,8]

Obraz histopatologiczny zależy od stadium choroby. We wczesnych zmianach obserwuje się hiperkeratozę ujścia mieszka włosowego, poszerzenie lejka, tworzenie krost i zaskórników, które mogą imitować trądzik pospolity. Gruczoły apokrynowe są niezmienione. W późniejszym stadium widoczny jest obraz pękniętego mieszka włosowego oraz nasilony naciek zapalny. Także na tym etapie gruczoły apokrynowe pozostają niezmienione. W przypadku ograniczenia procesu zapalnego do otoczenia mieszka, neutrofile są stopniowo wypierane przez komórki ziarniniakowate (reakcja zapalna typu ciała obcego). W przypadku większego nasilenia odczynu zapalnego powstaje ropień, który może sięgać tkanki podskórnej. Następnie dochodzi do zajęcia gruczołów apokrynowych, co prowadzi do ich uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia. W późnym stadium obserwuje się przetoki wyściełane naskórkiem, zwłóknienie skóry właściwej i tkanki podskórnej oraz masywny stan zapalny.[1]

Small fot 04 opt

Acne inversa – stadium I.

Small fot 05 opt

Acne inversa – stadium II.

Small 4177

Ciężka postać acne inversa – stadium III.

 

Nie jest jasne, co powoduje okluzję mieszków włosowych w przebiegu acne inversa. Uważa się, że może być to hiperkeratoza retencyjna, podobna jak w trądziku zwykłym. Inna możliwość to hemokiny i cytokiny, syntezowane przez keratynocyty, które działają prozapalnie, a także powodują migrację i proliferację keratynocytów. Rozpuszczalny receptor interleukiny-2 wydaje się również odgrywać pewną rolę w patofizjologii. W 77 proc. wycinków skóry pacjentów z trądzikiem odwróconym wykazano nasiloną hiperplazję nabłonka mieszków włosowych. W badaniach histologicznych u chorych z trądzikiem odwróconym nie wykazano obecności lub zmniejszenia wielkości gruczołów łojowych. Naciek zapalny zawiera tryptazo-dodatnie komórki tuczne, limfocyty T CD3-dodatnie, CD138-dodatnie komórki plazmatyczne. W wyniku uszkodzenia obserwujemy dodatkowy napływ leukocytów, neutrofilów i makrofagów. Później w nacieku pojawiają się także komórki C20+ oraz CD79a+. W zmianach chorobowych i w skórze otaczającej wykazano także prozapalne cytokiny, takie jak: IL-1β, IL-10, TNF-α oraz makrofagi z ekspresją receptorów TLR2 (Toll-like receptors type 2), peptydy antybakteryjne, IL-23 i IL-12, IL-10, IL-17 (co przypomina nieco naciek w chorobie Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy). W 43 proc. przypadków obserwowano również łuszczycopodobną hiperplazję naskórka oraz wewnątrzmieszkowy i podnaskórkowy naciek zapalny: CD3, CD4, CD68, CD79 i CD8. Opisane czynniki są uważane za wczesne markery tworzenia zmian typu acne inversa. W porównaniu ze zdrową skórą, stwierdzono także znacznie wyższą ekspresję receptorów TLR2. W nacieku dominowały makrofagi CD68+, komórki dendrytyczne CD209+ i limfocyty TCD3. Ekspresja TLR2 była obserwowana przede wszystkim na makrofagach CD68+ i komórkach dendrytycznych CD209+. Co ciekawe, podobne cechy ma naciek w typowych zmianach w przebiegu acne vulgaris. [9-11]

Do góry