15. jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii w Gdyni

Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek

15. jubileuszowa ADA zorganizowana przez Sekcję Dermatologiczną Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznegow, odbyła się dniach 7-10.02.2019 roku w Gdyni. Jak co roku, to wydarzenie naukowe było adresowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się leczeniem dermatoz alergicznych i chcą poznać lub przypomnieć aktualne zalecenia terapeutyczne. Spotkanie zgromadziło także dużą liczbę lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych z dermatologii i alergologii.

W spotkaniu wzięło udział ok. 300 lekarzy z całego kraju. Wśród 60 wykładowców znaleźli się nie tylko profesorowie z wielu ośrodków akademickich w Polsce, ale również nasi goście i przyjaciele z Niemiec, Szwecji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, dzięki którym 15. ADA zyskała wymiar międzynarodowy. Bogaty i różnorodny program konferencji obejmował 12 sesji naukowych, w tym dwie sesje przypadków klinicznych. Patronat honorowy nad 15. ADA objął minister zdrowia, a także JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej oraz Marszałek Województwa Pomorskiego i prezydent Gdyni.

Uroczystego otwarcia Akademii dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 15. ADA prof. Roman J. Nowicki, kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, który powitał przybyłych gości, przedstawicieli uczelni, władz Gdańska i Gdyni, wykładowców oraz wszystkich uczestników konferencji. Sesja inauguracyjna obejmowała 4 wykłady. Na wstępie prof. Lidia Rudnicka, prezes PTD, przedstawiła objaw Raynauda, jako problem interdyscyplinarny. Prof. Karina Jahnz-Różyk omówiła wybrane problemy anafilaksji w Polsce z perspektywy konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii, a prezydent PTA, prof. Marek Kulus (Warszawa), przedstawił czynniki ryzyka występowania chorób alergicznych z podkreśleniem znaczenia epigenetyki. Na zakończenie sesji inauguracyjnej prof. Wojciech Cichy (Poznań) przedstawił zdrowotne problemy największego polskiego kompozytora i pianisty, Fryderyka Chopina. Może właśnie dzięki chorobom tego muzycznego geniusza możemy powiedzieć o jego twórczości, że: „każdą swoją nutę wypełniał emocjami”.

Program naukowo-szkoleniowy drugiego dnia konferencji otworzyła sesja przypadków klinicznych, a po niej pierwsza sesja „Dermatologia bez granic”, w której usłyszeliśmy wykłady sześciu gości zagranicznych. Na początku sesji prof. Markus Braun-Falco...

Do góry