Abc histologii

Histologia raka podstawnokomórkowego

Dr n. med. Piotr Nockowski1
Dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rak podstawnokomórkowy, zwany też nabłoniakiem podstawnokomórkowym, jest najczęstszym typem raka skóry i obok zmian melanocytowych stanowi najczęstsze wskazanie do usunięcia chirurgicznego. W konsekwencji jest też najpowszechniejszym rodzajem zmian w ocenie histopatologicznej skóry. Z jednej strony obraz mikroskopowy raka podstawnokomórkowego należy do jednych z najbardziej charakterystycznych, a z drugiej strony cechuje go ogromne zróżnicowanie podtypów histologicznych, co nie ułatwia rozpoznania. Często w jednym preparacie można spotkać współwystępowanie różnych typów utkania.

Istotą zmian są gniazda nabłonkowych komórek o morfologii komórek warstwy podstawnej naskórka, czyli bazaloidalnych, jednak większych, z większym, bardziej zasadochłonnym jądrem, cechami atypii jądrowej i cytoplazmatycznej oraz licznymi zazwyczaj ...

Naciekanie tkanek przez nowotwór powoduje przerwanie granicy skórno-naskórkowej, ale często część ognisk utrzymuje bezpośredni kontakt z naskórkiem lub przydatkami skóry (oznaczone literą d na ryc. 3), co jest szczególnie widoczne w odmianie powie...

Do góry