Podsumowanie

Całościowa diagnoza TTM powinna obejmować analizę objawów, ich nasilenia, czasu trwania, wpływu na funkcjonowanie oraz diagnostykę różnicową i współchorobowość. W populacji rozwojowej kompleksowa analiza funkcjonowania dziecka jest niezwykle ważna – powinno być oceniane nie tylko w środowisku domowym, ale i szkolnym lub przedszkolnym, rówieśniczym, a także w obrębie kół zainteresowań. Dobrze jest uzyskać opinię wychowawców i opiekunów, niezależnie od opisu funkcjonowania w domu. Zebrane w ten sposób informacje stanowią cenne źródło wiedzy w procesie diagnozy i terapii. W tym drugim przypadku są niezbędne do prawidłowego wykorzystania zasobów w środowisku dziecka. Warto również pamiętać, że powodem zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza nie zawsze są objawy TTM; przyczyną konsultacji bywają także jej powikłania lub objawy współwystępującego zaburzenia.

Do góry