Dermatologia estetyczna

Konturowanie dolnego odcinka twarzy za pomocą toksyny botulinowej

lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta

Esteti Med Dent, Bytom

Adres do korespondencji:

lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta

Esteti Med Dent

ul. Hlonda 99/7

41-933 Bytom

• Kwalifikacja pacjentów do zabiegu konturowania dolnego odcinka twarzy z wykorzystaniem toksyny botulinowej

• Techniki iniekcji i właściwe dawkowanie preparatów

• Możliwe działania niepożądane

Szerokość twarzy determinuje wiele czynników, takich jak wielkość żuchwy, objętość mięśni żwaczy, grubość podskórnej tkanki tłuszczowej. Wymiary żuchwy są uwarunkowane genetycznie i często zależne od przynależności do danej grupy etnicznej (dotyczy to zwłaszcza rasy mongoloidalnej, której przedstawicieli charakteryzuje znacznie bardziej kwadratowy obrys żuchwy niż osoby należące do rasy kaukaskiej)1. Objętość żwaczy jest uzależniona od indywidualnych nawyków związanych z żuciem (np. nadużywaniem gumy do żucia, dietą bogatą w twarde pokarmy), przewlekłego emocjonalnego stresu, bruksizmu, parafunkcji, dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, tyłożuchwia z hiperaktywnością mięśni żwaczy.

Doniesienia badaczy wskazują, że hipertrofia mięśni żwaczy nie jest spowodowana ich natężoną pracą (work hypertrophy), ale powiększeniem kompensacyjnym związanym z brakiem pewnego rodzaju włókien mięśniowych. Budowa histologiczna takich hipertroficznych żwaczy odbiega od budowy mięśni, w których przerost nastąpił w wyniku obciążenia (a także od innych mięśni szkieletowych w ogóle)2. Objętość podskórnej tkanki tłuszczowej jest z kolei w pewnej mierze determinowana przez czynniki genetyczne, ale głównie przez masę ciała danej osoby3.

Chirurgiczne metody konturowania dolnej 1/3 twarzy zakładają osteotomię żuchwy i resekcję żwaczy. Tego typu zabiegi wiążą się z dużym ryzykiem powikłań, takich jak:

  • uszkodzenie nerwu twarzowego
  • niebezpieczeństwo asymetrii poresekcyjnej
  • nierówny kontur
  • długo utrzymujące się obrzęki
  • ból pooperacyjny i blizny4.

Leczenie zachowawcze polega z kolei na redukcji hiperaktywności mięśni poprzez zastosowanie szyn okluzyjnych oraz ogólnoustrojowe podanie leków powodujących relaksację mięśni5.

Zastosowanie toksyny botulinowej, w związku ze stosunkowo małym ryzykiem powikłań, stało się leczeniem I rzutu w estetycznym konturowaniu kątów żuchwy oraz w terapii hipertrofii mięśni żwaczy6. Po raz pierwszy opisali je Moore, Wood i Smyth w 1994 r. i od tego czasu jest zabiegiem powszechnie wykonywanym7.

Toksyna botulinowa została wyizolowana z bakterii Clostridium botulinum. W zależności od szczepu bakterii rozróżnia się 7 typów toksyn botulinowych oznaczonych literami od A do G. Do użytku komercyjnego rozwinięto jedynie serotypy A i B. W medycynie estetycznej wykorzystuje się BoNT-A, którą dzieli się na podtypy na podstawie masy cząsteczek lub obecności specyficznych białek. Najczęściej stosowane są:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwalifikacja pacjenta

Pacjenci, którzy zgłaszają się w celu konturowania dolnego odcinka twarzy, są zwykle w przedziale wiekowym między 18 a 50 r.ż. Jeśli [...]

Techniki iniekcyjne

Zabieg niechirurgicznego leczenia hipertrofii mięśni żwaczy poprzedza dokładna analiza anatomii topograficznej mięśnia żwacza. Jego przednie i tylne granice najłatwiej wyznaczyć palpacyjnie, [...]

Dawkowanie

Dawkowanie jest uzależnione od rodzaju toksyny. Należy stosować ok. 20-30 j. OnaA, 90-140 j. AboA lub 25 j. IncoA na jedną [...]

Efekty uboczne

Zmniejszenie siły żucia jest najczęściej pojawiającym się efektem ubocznym zabiegu, występującym w 0,9-63,6% przypadków. Zwykle pojawia się w ciągu 1-4 tygodni [...]

Podsumowanie

Zabieg estetycznego konturowania kątów żuchwy poprzez leczenie hipertrofii mięśni żwaczy jest powszechnie stosowany i naukowo udokumentowany. Najczęściej wykorzystywaną metodą jest 3-punktowa [...]

Do góry