Opis przypadku

Zmiany skórne spowodowane imatynibem u pacjenta z przewlekłą białaczką szpikową

lek. Julia Nowowiejska
dr hab. n. med. Anna Baran
prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

lek. Julia Nowowiejska

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

e-mail: julia.nowowiejska94@gmail.com

  • Dermatologiczne działania niepożądane związane z leczeniem imatynibem
  • Terapia zmian skórnych i ewentualne modyfikacje leczenia choroby podstawowej
  • Potrzeba współpracy między dermatologiem i hematologiem

Przewlekła białaczka szpikowa (CML – chronic myeloid leukemia) to choroba mieloproliferacyjna, której przyczynę stanowi translokacja chromosomalna prowadząca do powstania chromosomu Philadelphia, a co za tym idzie – genu fuzyjnego BCR-ABL. Jego produkt białkowy ma konstytutywną aktywność kinazy tyrozynowej. Ta z kolei prowadzi do wzmożonej proliferacji klonu komórek macierzystych szpiku oraz do zahamowania ich apoptozy. Z tego powodu jednym z leków pierwszego rzutu stosowanych w terapii CML jest imatynib – inhibitor kinazy tyrozynowej1,2. Mimo wysokiej skuteczności tego preparatu wielu pacjentów nabywa na niego oporność, co wiąże się z brakiem możliwości niszczenia przez imatynib białaczkowych komórek macierzystych szpiku1. Odpowiedź na inhibitory kinazy tyrozynowej jest zaś najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w CML2.

CML cechuje się charakterystycznym trójfazowym przebiegiem: od fazy przewlekłej, poprzez fazę akceleracji, aż do przełomu blastycznego (który przypomina ostrą białaczkę)1,2. Objawy są zależne od fazy choroby. Chorzy mogą zgłaszać utratę masy ciała, bóle w lewym podżebrzu związane z powiększeniem śledziony, uczucie pełności w jamie brzusznej wynikające z powiększenia wątroby, a także objawy związane z leukostazą (w przypadku dużej leukocytozy rzędu kilkuset tysięcy krwi­-
nek/μl), tj. zaburzenia świadomości, widzenia, bóle głowy2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek kliniczny

Mężczyzna 77-letni, z wywiadem nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków, został przyjęty do kliniki dermatologicznej w celu diagnostyki i leczenia zmian skórnych obecnych od 3 tygodni. [...]

Komentarz

Ocenia się, że CML jest wykrywana u ok. 50% chorych przypadkowo podczas wykonywania morfologii krwi obwodowej, w której stwierdza się leukocytozę z przesunięciem obrazu [...]

Do góry