NAJNOWSZE BADANIA
Zwiększone ryzyko migotania przedsionków u pacjentów z AZS

lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, której częstość znacząco wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat. Szacuje się, że obecnie na AZS choruje 10-20% dzieci w krajach rozwiniętych.

Uogólniony stan zapalny o małym nasileniu może predysponować pacjentów z AZS do rozwoju migotania przedsionków. Jest ono najczęstszym zaburzeniem rytmu serca u osób powyżej 60 r.ż. i stanowi poważne zagrożenie, przede wszystkim z powodu ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. W celu ustalenia ewentualnych zależności między AZS a migotaniem przedsionków przeprowadzono badanie z wykorzystaniem danych zawartych w Duńskim Narodowym Rejestrze Pacjentów.

Do góry