Dermatologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2021
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Farmakoterapia
Genodermatozy
Praktyka kliniczna
Choroby zakaźne
Choroby paznokci
Psychodermatologia
Dermatoskopia dla niedermatoskopistów