Dermatoskopia dla niedermatoskopistów

Łagodne i złośliwe wykwity melanocytowe na skórze w lokalizacji akralnej

lek. Barbara Bulińska1
dr n. med.Agata Bulińska2

17 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

2School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agata Bulińska

School of Medicine, The University of Queensland

Brisbane, QLD 4072, Australia

e-mail: agata.bulinska.dr@gmail.com

  • Skóra dłoni i stóp – wyzwanie w badaniu dermatoskopowym
  • Różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych w lokalizacji akralnej
  • Przykłady z własnej praktyki klinicznej

Skóra na dłoniach i podeszwach stóp, potocznie nazywana akralną, cechuje się szczególną budową anatomiczną. Sople naskórkowe w tej lokalizacji mają ułożenie dermatoglificzne, co powoduje występowanie grzebieni i bruzd na powierzchni skóry. Dermatoglify, czyli linie papilarne, w histologicznym przekroju poprzecznym charakteryzują się specyficzną budową. Grzebień powierzchowny (crista superficialis) leży nad grzebieniem głębokim pośrednim (crista profunda intermedia). Są to sople naskórkowe, przez które przechodzą ujścia gruczołów potowych. Po obu stronach grzebienia głębokiego pośredniego znajdują się sople naskórkowe pozbawione ujść gruczołów potowych – noszą one nazwę grzebieni głębokich granicznych (crista profunda limitans). Nad nimi jest położona bruzda powierzchowna (sulcus superficialis)1. Opisany układ tworzy równoległe względem siebie bruzdy i grzebienie budujące linie papilarne.

Znajomość mikroanatomii skóry w tej lokalizacji może pomóc w zrozumieniu obrazu dermatoskopowego. Dermatoskopo­wym wzorem i wzorcem w tej lokalizacji są linie równoległe, które mogą być cienkie lub grube. Definiuje się je jako linie proste i ułożone równolegle, które się nie przecinają2. Oprócz skóry dłoni i podeszew spotykamy je również w wykwitach na paznokciach3. Linie równoległe na skórze mogą być ułożone na grzebieniach lub w bruzdach między grzebieniami. Melanina wyciśnięta pod wpływem nacisku ciężaru ciała na podeszwę może formować linie równoległe przecinające grzebienie i bruzdy, tworzące wzorzec kratki1,3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znamię wrodzone i czerniak złośliwy mikroinwazyjny wzrastający w znamieniu

Przypadek 1

Rozległe plamy barwnikowe o charakterze łagodnym i złośliwym

Przypadek 3

Podsumowanie

Skóra pokryta liniami papilarnymi na dłoniach i stopach często stanowi wyzwanie w badaniu dermatoskopowym5,6. Wczesne rozpoznanie czerniaka ma ogromne znaczenie dla pomyślnego rokowania7. [...]

Do góry