Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Jaka terapia ogólna AZS jest najbezpieczniejsza?

lek. Paweł Traczewski

W przypadku atopowego zapalenia skóry (AZS) opornego na leczenie miejscowe i modyfikacje stylu życia zwykle stosuje się doustne leki immunomodulujące, przede wszystkim glikokortykosteroidy i cyklosporynę. Jedynym lekiem biologicznym zaaprobowanym w terapii AZS jest dupilumab. Ze stosowaniem wymienionych leków wiąże się wzrost ryzyka infekcji bakteryjnych i oportunistycznych. Mimo rosnącej liczby opcji terapeutycznych wciąż dysponujemy niewielką liczbą dużych badań porównujących profile bezpieczeństwa terapii systemowych. W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych podjęto się oceny ryzyka poważnych infekcji u pacjentów z ciężkim AZS leczonych za pomocą powszechnie stosowanych leków immunomodulujących.

Do góry