Abc histopatologii

Rzadkie odmiany łagodnych znamion melanocytowych

dr n. med. Piotr Nockowski1
dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Nockowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Tytusa Chałubińskiego 1

50-368 Wrocław

  • Znamię błękitne i inne wrodzone zmiany melanocytowe skóry właściwej
  • Charakterystyka obrazu histologicznego
  • Cechy wspólne i różnicowanie

Znamię błękitne, plama mongolska, znamię Oty i znamię Ito stanowią wrodzone zmiany melanocytowe z obecnością melanocytów w skórze właściwej i niekiedy strukturach głębszych. Ich wspólną cechą jest niebieskawy odcień zmian na skutek rozpraszania i pochłaniania światła w skórze właściwej. Istnieją dwie podstawowe odmiany znamienia błękitnego: pospolite (zwykłe) i bogatokomórkowe (komórkowe), w obrębie których wyróżnia się szereg dalszych wariantów klinicznych i histologicznych.

Znamię błękitne pospolite

Znamię błękitne pospolite (common blue nevus) jest dość częstym rodzajem znamienia w formie gładkich, kopulastych guzków barwy szaroniebieskiej lub czarnoniebieskiej, osiągających do 1 cm średnicy. Zwykle są one pojedyncze, mogą być zlokalizowane w obrębie całej skóry, ale najczęściej występują na grzbietach rąk i stóp, pośladkach, głowie i twarzy. Pojawiają się w różnym wieku, częściej u kobiet. W obrazie histologicznym naciek z obładowanych melaniną dendrytycznych wrzecionowatych melanocytów znajduje się zwykle w głębszych partiach warstwy siateczkowatej (ryc. 1 i 2), ale może rozciągać się od warstwy brodawkowatej do tkanki podskórnej. Naciek jest znacznie gęstszy niż analogiczny w znamionach Oty i Ito. Melanocyty układają się równolegle do powierzchni naskórka i zwykle grupują się wokół przydatków skóry, naczyń i nerwów (ryc. 3). Mitozy i pleomorfizm komórek nie występują. Melanocytom towarzyszą rozplem fibroblastów, przerost włókien kolagenowych oraz melanofagi (ryc. 4).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znamię błękitne bogatokomórkowe

Znamię błękitne bogatokomórkowe (cellular blue nevus) jest rzadsze niż zwykłe i występuje głównie u rasy kaukaskiej, pojawia się najczęściej w 2-4 dekadzie życia. Klinicznie [...]

Plama mongolska

Plama mongolska (Mongolian spot) to szaroniebieski obszar zwykle w okolicy krzyżowej, dość duży, zazwyczaj o średnicy do 10 cm, czasami większy, częsty u rasy [...]

Znamię Oty

Znamię Oty (nevus of Ota) to znamię okolicy I i II gałązki nerwu trójdzielnego w formie plamy, przebarwienia, częste u Japończyków, rzadkie u rasy kaukaskiej, obecne [...]

Znamię Ito

Znamię Ito (nevus of Ito) to bardzo rzadka zmiana o charakterze szaroniebieskiej plamy pigmentacji w okolicy nadłopatkowej i boku tułowia, po jednej stronie. Może [...]
Do góry