Nowe autoprzeciwciało ważnym czynnikiem ryzyka nawracających poronień

Lindsey Carr

Redaktor czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2020;65(8):18

  • Omówienie wyników przełomowego badania japońskich naukowców, które pozwoliły na poznanie mechanizmu leżącego u podłoża nawracających poronień
  • Odkrycie nowego autoprzeciwciała, które wywołuje zespół antyfosfolipidowy będący możliwą przyczyną poronień

Jak wynika z pracy opublikowanej w „Arthritis and Rheumatology”, oficjalnym czasopiśmie American College of Rheumatology, zespół japońskich badaczy zidentyfikował nowe autoprzeciwciało (neo-self antibody) jako ważny czynnik ryzyka nawracających poronień1.

Badanie to zostało przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Kobe (Kobe University Graduate School of Medicine) oraz Osace (Osaka University Research Institute for Microbial Diseases), a w 2015 roku ich wspólne wysiłki badawcze doprowadziły do odkrycia zupełnie nowego autoprzeciwciała, które wywołuje zespół antyfosfolipidowy2. Choroba ta może być przyczyną zakrzepicy, poronień oraz nadciśnienia i jego powikłań w czasie ciąży.

Do góry