Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka
Euromedic Diagnostics Polska

Przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego przepony u kardiologa

Magdalena Zagrodzka

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (10): 49-50

„Często, aby stało się to, czego pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, co robimy.”

Lew Tołstoj

Wprowadzenie

 Przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego przepony jest dość częstym przypadkowym znaleziskiem u pacjentów kierowanych na badania serca metodą TK. Sytuacja, w której pacjent przebył wcześniej (z wynikiem ujemnym) koronarografię, próby wysiłkowe czy badania izotopowe, aż w końcu lekarz zadecydował o wykonaniu badania TK serca nie jest wcale rzadkością. Chorzy z patologiami przełyku w postaci uchyłków lub przepuklin to również grupa osób z bólem zamostkowym, piekącym, mogącym pojawiać się podczas wysiłku lub po nim.

Poniżej przedstawiam Państwu opis przypadku, który ilustruje najczęstszy profil pacjenta kardiologicznego diagnozowanego od lat w kierunku choroby wieńcowej lub z jej rozpoznaniem, u którego jedyną patologią w badaniu serca metodą TK jest przepukl...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Kobieta, lat 55, pracownica naukowa, chorująca od wielu lat na nadciśnienie, z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku choroby wieńcowej została skierowana [...]
Do góry