Podsumowanie

Cukrzyca i choroba wieńcowa to złożone jednostki chorobowe, które często występują równolegle. Zapadalność na nie systematycznie wzrasta. Cukrzyca jest nie tylko silnym czynnikiem ryzyka ostrego zespołu wieńcowego, lecz także pogarsza rokowanie pacjenta z OZW, zarówno w fazie ostrej, jak i w kolejnych tygodniach i miesiącach: częściej rozwija się niewydolność serca, wzrasta ryzyko ponownego zawału mięśnia sercowego, udaru, niewydolności nerek i krwawienia. Częściej występuje też trudniejsza do kompleksowej rewaskularyzacji wielonaczyniowa postać choroby wieńcowej.

Prowadzenie leczenia cukrzycy w ostrej fazie i w pierwszych dniach po OZW wymaga umiejętnego wyważenia między ograniczaniem niekorzystnej hiperglikemii a ryzykiem wystąpienia równie szkodliwej hipoglikemii. Praktyczne umiejętności w tym zakresie są niezbędne wszystkim lekarzom opiekującym się pacjentem w trakcie i bezpośrednio po OZW. Jednak w wielu sytuacjach, szczególnie u chorych z dużymi wahaniami glikemii lub z licznymi powikłaniami mikro- i makronaczyniowymi, wskazane jest leczenie wielodyscyplinarne, z możliwością skorzystania z konsultacji diabetologicznej.

Do góry