Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Żyjemy w czasie wciąż postępującej pandemii, przybywa zakażeń i jest coraz więcej chorych hospitalizowanych. Chyba nie ma już w kraju szpitala, który nie przyjmowałby i nie leczył pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku COVID-19. Kluczowe są obecnie dwa czynniki: z jednej strony zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w szpitalach, a z drugiej – zdrowy personel medyczny, aby można było zapewnić chorym opiekę i leczenie.

Przewodnim tematem tego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest artykuł: „Komórki macierzyste a regeneracja serca po zawale: fakt czy fikcja?”. Ten temat budzi nadzieje, ale również wiele kontrowersji w aspekcie możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach medycyny. W aktualnym numerze zapoznajmy się z opinią prof. Romualda Wojnicza z Katedry Histologii i Patologii Komórki SUM w Zabrzu opartą na aktualnych wynikach badań i publikacjach dotyczących zastosowania tych komórek w regeneracji serca.

Ostry zespół aortalny z rozwarstwieniem ścian aorty jest stanem, który wymaga szybkiej diagnostyki i – w zależności od lokalizacji wrót rozwarstwienia, jego rozległości i powikłań obwodowych – pilnego zabiegu kardiochirurgicznego (typ A) lub postępowania zachowawczego bądź endowaskularnego (zwykle typ B). O aktualnych możliwościach medycyny endowaskularnej, wskazaniach i możliwych powikłaniach zabiegów dowiemy się, czytając artykuł prof. Mirosława Wilczyńskiego i dr. Marcina Krasonia z UM w Łodzi.

W leczeniu wstrząsu kardiogennego, w powikłaniach mechanicznych zawału serca, w asystowaniu złożonym zabiegom w wieńcowych interwencjach przezskórnych oraz innych sytuacjach wymagających mechanicznego wspomagania niezbędne może być zastosowanie określonego urządzenia. Dr hab. Andrzej Kern (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dr hab. Jacek Bil (CMKP) przybliżają czytelnikowi wiedzę na temat zastosowania kilku dostępnych obecnie urządzeń do wspomagania krążenia (kontrapulsacja wewnątrzaortalna, Impella, TandemHeart, ECMO).

Leki moczopędne należą do często stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Dr Daria Keller i prof. Ewa Straburzyńska-Migaj z UM w Poznaniu prezentują zasady leczenia diuretycznego w ostrych i przewlekłych stanach kardiologicznych.

Strategia postępowania w zwężeniu niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej budzi nadal wątpliwości. Na powyższy temat dyskutują kardiolodzy z UM we Wrocławiu: lek. Anna Matuszczyk i dr hab. Wiktor Kuliczkowski.

Zachęcam też do zapoznania się z ciekawym przypadkiem klinicznym guza chromochłonnego nadnercza (lek. Lidia Dziobak i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz z analizą specjalistyczną i prawną złożonego przypadku klinicznego (lek. Kacper Jerzyk, dr Radosław Tymiński i dr hab. Jarosław Woroń).

Pozdrawiam i życzę zdrowia oraz sił w codziennej pracy.

Do góry