Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2020

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne
Przypadek kliniczny
Koronarografia
Stan przedegzaminacyjny
Przypadki ekg