Od wytycznych do praktyki lekarskiej – leczenie moczopędne w kardiologii

dr n. med. Daria M. Keller
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Daria M. Keller

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UMP

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

daria.keller@skpp.edu.pl

  • Celem artykułu jest omówienie zagadnienia leczenia moczopędnego w kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli leków moczopędnych w terapii niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, a także wyzwań związanych ze stosowaniem diuretyków w codziennej praktyce klinicznej

Leki moczopędne są heterogenną chemicznie grupą o wysokiej efektywności i szerokim zakresie działania, co czyni je jednymi z najczęściej przepisywanych leków na świecie. Dlatego tak istotna jest dokładna znajomość ich farmakokinetyki i farmakodynamiki.

Historia diuretyków

Pierwsze wzmianki o stosowaniu roślinnych lub mineralnych mikstur na bazie piwa i miodu mających na celu usunięcie nadmiaru wody z organizmu pochodzą z egipskich papirusów datowanych na 1550 r. p.n.e. Na przestrzeni wieków próbowano różnych metod walki z obrzękami. Stosowano naturalne diuretyki, takie jak jagody jałowca, mniszek lekarski czy skrzyp polny, przystawiano pijawki, wykonywano nacięcia skóry, a także zalecano ograniczenie spożycia soli i płynów. Jednak dopiero w 1553 r. Paracelsus, ojciec nowożytnej medycyny, zaczął stosować rtęć – remedium bliższe współczesnym farmaceutykom, choć wysoce toksyczne. Do czasu II wojny światowej poza rtęcią powszechnie uznawano jeszcze zaledwie dwa inne diuretyki – kawę i digoksynę. Przełomowego odkrycia o moczopędnym działaniu sulfanilamidu, leku stosowanego w leczeniu infekcji bakteryjnych, dokonał w 1949 r. dr William Schwartz. Większość do dziś stosowanych diuretyków to właśnie pochodne sulfonamidowe1. Najpopularniejszy z nich – furosemid – został opatentowany w 1959 r., ale wprowadzony do terapii dopiero w 1964 r.

Podstawowe informacje

Diuretyki są jedną z podstawowych grup leków wykorzystywanych w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na ich szerokie zastosowanie. Do głównych wskazań zalicza się: niewydolność serca (HF – heart failure) z objawami retencji płynów, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby, przewlekłą niewydolność nerek z retencją płynów i zachowaną diurezą, a także niektóre przypadki ostrej niewydolności nerek i zespołu nerczycowego.

Diuretyki są grupą niejednorodną chemicznie, dlatego najczęstszym kryterium podziału jest ich mechanizm działania. Najpopularniejsza klasyfikacja obejmuje: inhibitory anhydrazy węglanowej, diuretyki pętlowe, tiazydy i diuretyki tiazydopodobne, diu...

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje dotyczące leków stosowanych w terapii niewydolności serca i/lub nadciśnienia tętniczego, natomiast w tabeli 2 zebrano dane dotyczące ich dawkowania i farmakokinetyki. W tabelach ujęto substancje leczn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niewydolność serca

W niewydolności serca najczęściej stosowane są diuretyki pętlowe i tiazydy z uwagi na silny efekt moczopędny. Ponadto od czasu opublikowania w [...]

Ostra niewydolność serca

Z nasilającymi się objawami zastoju płynu pozakomórkowego wywołanego wzrostem ciśnienia napełniania w jamach serca (szczególnie w lewym przedsionku i lewej komorze) [...]

Przewlekła niewydolność serca

Diuretyki pętlowe są zalecane w przewlekłej HF (CHF – chronic heart failure) niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory (klasa I zaleceń), [...]

Nadciśnienie tętnicze

Głównymi wskazaniami do zastosowania diuretyków w terapii HA są izolowane nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie u chorych z CHF oraz nadciśnienie u pacjentów [...]

Podsumowanie

Moczopędne właściwości diuretyków są wykorzystywane od tysięcy lat. Jednak te współcześnie stosowane w codziennej praktyce klinicznej odkryto dopiero w połowie XX [...]

Do góry