Odrębności w zapisie EKG u sportowców

dr n. med. Andrzej Folga

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Andrzej Folga

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa

e-mail: andrzej.folga@coms.pl

  • Przesiewowe badanie sportowca jako metoda prewencji nagłego zgonu lub pogorszenia stanu zdrowia w wyniku dużych obciążeń treningowych
  • Zasady prawidłowej interpretacji EKG u osób uprawiających sport
  • Kiedy zmiany w zapisie EKG stanowią adaptację do wysiłku fizycznego, a kiedy sygnalizują chorobę


Spoczynkowy zapis EKG pozostaje podstawowym kardiologicznym badaniem dodatkowym w ocenie osób aktywnych fizycznie i sportowców. Czułość i specyficzność rozpoznawania schorzeń kardiologicznych na podstawie samego zapisu jest niska. Nie ma jednak możliwości rozpoznania niektórych chorób kardiologicznych bez oceny EKG (zespół preekscytacji, zespół wydłużonego QT itd.). Jest to badanie powszechnie dostępne i tanie, ale jego interpretacja u osób uprawiających sport może wiązać się z problemami diagnostycznymi.

Z jednej strony, zbyt często niewłaściwie interpretowane zmiany w zapisie EKG będące adaptacją do wysiłku fizycznego skłaniają lekarzy do rozszerzenia diagnostyki i niepotrzebnych kosztów. Z drugiej strony, niewykonanie badania u osoby aktywnej, przeoczenie strukturalnej lub elektrycznej choroby serca może być związane z ryzykiem nagłego zgonu w czasie aktywności fizycznej.

Schemat przesiewowego badania sportowca

Schemat przesiewowego badania zawodnika, które ma na celu prewencję nagłego zgonu lub pogorszenia stanu zdrowia w wyniku dużych obciążeń treningowych, obejmuje:

  • wywiad lekarski
  • badanie przedmiotowe
  • spoczynkowy zapis EKG
  • podstawowe badania biochemiczne (morfologia z rozmazem, ocena stężenia glukozy, badanie ogólne moczu)1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Do góry