Podatki

Szybki PIT za 2014 rok

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarzu, jeśli masz jakieś problemy lub wątpliwości związane z rozliczeniem podatku dochodowego za 2014 rok (pamiętaj, że musisz to zrobić do 30 kwietnia br.), skorzystaj z pomocy fachowców z Ministerstwa Finansów. Celem resortowej akcji Szybki PIT (szczegóły na stronie resortu) jest właśnie służenie podatnikom pomocą, by mogli szybko i poprawnie rozliczyć swoje dochody. Resort ułatwia również kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej. Przez odpowiednią aplikację można im zadać pytanie, a także swobodnie przeglądać wszystkie dotychczas zadane, sortując je np. za pomocą tagów, według kategorii tematycznych lub też najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań.

Zadanie pytania wymaga jedynie podania zwrotnego adresu e-mail. Użytkownik otrzyma na niego ID, po którym później odszuka je na stronie wraz z odpowiedzią. Oto odpowiedź eksperta KIP na pytanie dotyczące sposobu rozliczenia popularnej wśród lekarzy działalności opodatkowanej podatkiem liniowym.

Pytanie: Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Z dniem 31 grudnia 2013 roku zawiesiłem tę działalność na okres dwóch lat. W 2014 roku uzyskiwałem dochody wyłącznie z umowy o pracę. Czy za 2014 rok mogę rozliczyć się wspólnie z małżonką, z którą od pięciu lat pozostaję w związku małżeńskim (mamy ustawową wspólność majątkową) i która nie uzyskuje żadnych przychodów?

Odpowiedź: Preferencyjne rozliczenie małżonków może mieć miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim i istnieje między nimi wspólność majątkowa oraz do żadnego z nich nie mają zastosowania przepisy art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy) bądź ustawy o ryczałcie, regulującej opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (zastrzeżenie to nie dotyczy ryczałtu w zakresie najmu prywatnego).

W powyższej sytuacji zgłoszenie przerwy na cały rok podatkowy w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego nie uprawnia do wspólnego rozliczenia, a w konsekwencji podatnik musi złożyć indywidualne rozliczenie roczne PIT-37 oraz PIT-36L, bowiem, mimo zawieszenia działalności, źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, nadal funkcjonuje.

Do góry