Kontrole nfz

Dokumentacji nie było w ogóle

Katarzyna Redmerska

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli ordynacji lekarskiej, którą przeprowadziły oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale br. Na łącznie 108 postępowań tylko w 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. W pozostałych kontrole zakończyły się oceną negatywną (44 przypadki) lub pozytywną z wykazaniem uchybień i nieprawidłowości (48 przypadków).

Do góry