Podatki

Opłata za gotowość bez VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli pacjent nie stawia się w przychodni w umówionym terminie, pobierana opłata za gotowość lekarza do pracy nie podlega opodatkowaniu VAT.

Taką opinię wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 maja br. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.106.2018.2.PG). Zwrócił się o nią lekarz, który rozważa rozpoczęcie działalności w zakresie świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów (przede wszystkim indywidualnych), a następnie podjęcie współpracy z jednym z serwisów internetowych. Za jego pośrednictwem potencjalni pacjenci mogliby rezerwować wizyty – a więc zapewniać sobie gotowość do świadczenia usług medycznych przez wybranego specjalistę w wybranym terminie.

Do góry