Doniesienia kongresowe

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego CM UJ

W czerwcu br. odbył się w Barcelonie XVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Tematyka konferencji była zdominowana przez zapowiedź nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, oczekiwanych niecierpliwie po opublikowaniu pod koniec 2017 roku amerykańskich wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym obniżających próg rozpoznania nadciśnienia do wartości 130/80 mm Hg[1].

Utrzymanie obowiązującej definicji

Autorzy wytycznych europejskich pozostali przy wyższym progu rozpoznania nadciśnienia, utrzymując obowiązującą od lat definicję opartą na pomiarach w gabinecie lekarskim – powyżej 140 mm Hg dla skurczowego i/lub 90 mm Hg rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Od dawna trwa dyskusja na temat liniowego związku ryzyka sercowo-naczyniowego z wartościami ciśnienia, który jest zaznaczony już od wartości 115/70 mm Hg.

Arbitralna decyzja o rozpoznaniu choroby od pewnych progowych wartości ciśnienia jest brzemienna w skutki zarówno w wymiarze indywidualnego pacjenta, jak i zdrowia publicznego w aspekcie orzeczniczym, kosztów diagnostyki oraz terapii. Obecne wytyczne utrzymały kategorie ciśnienia optymalnego (<120/80 mm Hg), prawidłowego (120-129 oraz 80-89 mm Hg) i wysokiego prawidłowego (130-139 i 85-89 mm Hg), podkreślając w ten sposób związek kolejno wzrastających wartości ciśnienia i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Wzmocniono rolę pozagabinetowych pomiarów ciśnienia tętniczego, na etapie zarówno rozpoznania nadciśnienia, jak i kontroli jego leczenia. Wartości 140/90 mm Hg w pomiarach gabinetowych korespondują ze średnią dobową z 24-godzinnej rejestracji na poziomie 130/80 mm Hg i wartościami 135/85 mm Hg z pomiarów domowych.

Zwiększenie wykrywalności

Bezobjawowy przebieg choroby i konsekwencje nieleczonego nadciśnienia tętniczego były podstawą sformułowania w wytycznych konieczności opracowania programów badań przesiewowych w celu zwiększenia wykrywalności nadciśnienia tętniczego. Postuluje się, że pomiary ciśnienia powinny być wykonywane u każdej osoby >18. r.ż. z optymalnym ciśnieniem co 5 lat. Jeśli zmierzone w gabinecie ciśnienie zostało zakwalifikowane jako prawidłowe, należy powtarzać pomiary co 3 lata, a przy wysokim prawidłowym zalecić pomiary poza gabinetem (rozważając możliwość tzw. maskowanego nadciśnienia) i podjąć decyzję o konieczności leczenia lub co najmniej corocznej kontroli.

Jednocześnie podkreślono rolę szacowania globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie obecności innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wywiad rodzinny przedwczesnych chorób układu krążenia, palenie tytoniu, hiperlipidemia, otyłość, siedzący t...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe czynniki modyfikujące rokowanie

Do nowych czynników modyfikujących rokowanie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zaliczono: wywiad rodzinny nadciśnienia tętniczego rozpoznanego w młodym wieku, stężenie kwasu [...]

Włączenie terapii farmakologicznej

Decyzja o włączeniu leczenia farmakologicznego jest ściśle powiązana z oceną ryzyka sercowo-naczyniowego. Leczenie należy włączyć niezwłocznie u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem [...]

Grupa starszych pacjentów

Nowe wytyczne stały się także mniej konserwatywne w aspekcie leczenia osób starszych. U osób starszych (włączając pacjentów >80. r.ż.) leczenie nadciśnieniowe [...]

Do jakich wartości zmierzamy

O ile próg rozpoznania nadciśnienia utrzymano na poziomie 140/90 mm Hg, o tyle aktualne rekomendacje zmieniają cele leczenia o osób z [...]

Koniecznie skojarzone

Bardzo duży nacisk kładzie się na stosowanie leczenia skojarzonego od początku terapii nadciśnienia. Złożony patomechanizm nadciśnienia pierwotnego, trudności w uzyskaniu kontroli [...]

Ostrożnie o zabiegach

Najnowsze dane z badań naukowych na temat leczenia zabiegowego nadciśnienia tętniczego (denerwacja tętnic nerkowych i stymulacja baroreceptorów tętnicy szyjnej) zweryfikowały także [...]

Inne ciekawe tematy

Oprócz zapowiedzi nowych wytycznych, których pełna wersja tekstowa będzie opublikowana 25 sierpnia br. podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w trakcie obrad [...]

Podsumowanie

Tegoroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, oprócz zapowiedzi i prezentacji zmian w wytycznych postępowania, był forum dla prezentacji oryginalnych badań naukowych [...]

Do góry