Kardiologia

Kalkulator ryzyka

Konrad Wojciechowski

Konsultacja medyczna: prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior

Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu stworzyli prototyp aplikacji, która pozwoli określić przyszły stan zdrowia pacjentów. Dzięki kardiologicznemu kalkulatorowi ryzyka będzie można zaplanować dalsze postępowanie wobec chorych po opuszczeniu przez nich szpitala i wyprzedzić niekorzystne zdarzenia, które mogłyby wystąpić.

Kardiologiczny kalkulator ryzyka to komputerowa baza danych, w której znajdują się zbierane od ponad dekady informacje na temat stanu zdrowia przeszło 700 tys. osób leczonych kardiologicznie na terenie całego województwa śląskiego. Powstanie tej bazy było możliwe dzięki ścisłej współpracy ze śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, zawierającym ok. 4,5 mln hospitalizacji oraz ok. 90 mln wizyt ambulatoryjnych. Tylko dla samego SCCS dostępne są dane dotyczące przeszło 100 tys. hospitalizacji. Dodatkowo testowany prototyp uwzględnia ponad 70 tys. chorych z zawałem serca zebranych w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, który przechowuje statystyki na temat chorych z zawałem serca połączonych z danymi z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Za stworzenie kalkulatora odpowiada trzyosobowy zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca – prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, dr n. med. Michał Hawranek i inż. Daniel Cieśla.

– W sumie baza liczy ponad 400 mln rekordów i w standardowym trybie nie dałoby się tego wszystkiego przeglądać. Stąd pomysł stworzenia kalkulatora, który na bieżąco pomoże monitorować jednostki chorobowe pacjentów – wyjaśnia inż. Cieśla.

– Czasem spotykamy się z uwagami, że dane raportowane do NFZ nie pozwalają na szersze analizy, jesteśmy odmiennego zdania. Wynika to z wieloletniej pracy na tych danych. Wspólnie z NFZ wypracowaliśmy metody takiego uporządkowania danych i przygotowania ich do analiz, które pozwalają na poprawne wyciąganie wniosków z małym prawdopodobieństwem błędów – informuje prof. Gąsior.

Wyprzedzić niekorzystne zdarzenia

Testowane w śląskiej placówce urządzenie nie służy lekarzom za ściągawkę do diagnozowania pacjentów. Nie jest tak, że dopiero na podstawie informacji wyświetlanych na kalkulatorze personel medyczny podejmie decyzję o tym, jak leczyć chorego, który...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko udaru i zgonu

Interfejs aplikacji kardiologicznego kalkulatora ryzyka jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie ekranu wyświetla się matryca do filtrowania danych. Dzięki [...]

Wybór sposobu leczenia

Kalkulator nie wyręczy lekarza ani nie zdejmie z niego ciężaru odpowiedzialności, może jednak pomóc w podjęciu decyzji, jakie leczenie zastosować. Przykładowo [...]
Do góry