Nowości

Neurologia: Przerwanie rdzenia kręgowego – nie wszystko stracone?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Sterowana immunologicznie terapia genowa GDNF przyczynia się do regeneracji uszkodzenia aksonów.

Neurochirurgiczne zabiegi u pacjentów z przyśrodkowym uszkodzeniem nerwów obwodowych nie dają zadowalających rezultatów. Terapia genowa z użyciem czynników neurotroficznych jest uważana za obiecującą strategię mającą ułatwić regenerację aksonalną. Jednak niekontrolowane wydzielanie GDNF (Glial Derived Neurotrophic Factor) skutkuje zaburzeniami w sprawnej regeneracji aksonalnej.

Autorzy pracy z dziedziny biologii doświadczalnej wykonanej na szczurach, poświęcili 75 zwierząt w celu wykazania przewagi kontrolowanego wydzielania GDNF. W tym celu użyli czasowo ograniczonego stosowania GDNF do jednego miesiąca poprzez użycie genu indukowanego doksycykliną, która pozwala na swoiste ominięcie układu immunologicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Są to ciekawe badania, gdyż teoretycznie przerwane włókna nerwowe nawet w rdzeniu kręgowym powinny się wygenerować. Jednak mechanizmy immunologiczne najprawdopodobniej to [...]

Do góry